CBS: Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zet zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en woonsubsidies, politieke partijen en sociale hulpverlening hebben de minste vrijwilligers. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan vrijwilligerswerk, maar de meeste vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk in minder dan één uur per week.

Meer lezen ? Klik hier voor de informatie van het CBS.

Van de bestuurstafel

Op 24 maart jl. hebben we –tijdens de algemene ledenvergadering- afscheid genomen van Gery Molenaar, voorzitter van UVV Nederland. Na de vele jaren die zij aan de UVV heeft gewijd wil zij haar aandacht nu elders op gaan richten.  We missen haar nu al;  een bevlogen voorzitter die –op uitnodiging- graag bereid was het hele land af te reizen om met de afdelingen in gesprek te gaan of een ledenvergadering bij te wonen.

Ook op 24 maart hebben we ons nieuwe bestuurslid Marlice Draijer verwelkomd. Marlice, afgestudeerd als socioloog,  gaat zich bezig houden met de portefeuille PR en Communicatie.  Zij is nu al intensief bezig met de voorbereiding van ons 70-jarig jubileum.

Ons bestuurslid Sonia Sjollema heeft te kennen gegeven na vier jaar lid van het bestuur te zijn geweest, meer aandacht en tijd aan gezin en werk te gaan schenken. Tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar (10 november)  neemt zij afscheid als bestuurslid. Gelukkig is zij bereid ons daarna nog terzijde te staan bij vernieuwende projecten.

Helaas zijn we er nog niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter van het bestuur van UVV Nederland te vinden. De twee kandidaten die bereid waren deze functie in overweging te nemen hebben ons laten weten –ieder om eigen moverende redenen- daar geen follow-up aan te zullen geven. Het bestuur beraadt zich de komende periode op mogelijke vervolgstappen.

In de tweede week van september nodigen we alle bestuursleden die in 2014 en 2015 nieuw zijn toegetreden tot de afdelingsbesturen uit –in Amersfoort- om kennis met hen te maken en met hen te praten over UVV Nederland als organisatie en wat de toekomst ons mogelijk gaat brengen.  De afdelingen worden hier binnenkort over geïnformeerd.

‘s-Middag, na afloop van de algemene ledenvergadering op 10 november, is er weer een thema bijeenkomst. Het wordt een vervolg op de succesvolle Themamiddag van 24 maart, “Hoe gaan we om met de veranderingen als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving rondom AZWBZ en Wmo”.

Het bestuur hecht  veel waarde aan signalen van binnen de UVV maar zeker ook van buiten de UVV. Het voornemen van het bestuur om een kleine (externe)  Raad van Advies te formeren die –vanwege hun eigen specifieke expertise- bereid is kritisch naar onze organisatie te kijken en ons te informeren over tendensen die in onze leefwereld aanwezig zijn, heeft inmiddels vorm gekregen. Een expert op het gebied van PR en Communicatie en een locatiemanager van een groot woon-zorgcentrum zijn tot de Raad toegetreden. Met name deze laatste ervaart hoe de veranderingen in de zorg uitwerken voor betrokkenen, cliënten maar zeker ook de werknemers. Voor de zomervakantie hopen we nog een derde persoon bij de Raad te kunnen betrekken zodat we de leden van de Raad dan na de zomer aan u kunnen voorstellen.

Het 70-jarig jubileum van UVV Nederland
Op 13 oktober gaan we onze “70ste” verjaardag vieren in “De Eenhoorn” in Amersfoort. We doen dat met een programma dat begint in de ochtend en zal eindigen rond half vier. Een aantal personen dat prominente posities in de vrijwilligerswereld bekleedt is bereid acte de presence te geven en het woord te voeren. In het ochtend programma zal Esther Vergeer ons interactief meenemen in haar wereld van tennis en in de middag zal Victor Mids ons laten zien en horen dat niet alles om ons heen is zoals het lijkt. Victor is bij een groot publiek bekend door zijn TV optreden met het programma “Mindf*ck”. Het aantal inschrijvingen voor 13 oktober is overweldigend; aanzienlijk meer dan het maximum aantal van 350 dat toegestaan is. Een aantal UVV afdelingen zal daarom met minder vrijwilligers kunnen komen dan ze hebben opgegeven.

Eenzaamheid
Tot slot brengen wij de goede acties van de Coalitie ERBIJ onder uw aandacht. UVV Nederland is aangesloten bij deze coalitie.  Met medewerking van het ministerie van VWS organiseren zij in het najaar wederom “De week tegen de eenzaamheid”.  Voor meer informatie gaat u naar www.coalitieerbij.nl