De stichting UVV in Barendrecht is opgericht in 1966 en biedt met ongeveer 40 vrijwilligers hulp en steun aan in de lokale zorg - en welzijnssector. Betrouwbaarheid, samenwerking, teamgeest en verantwoordelijkheidsgevoel zijn belangrijke kenmerken.

Projecten

"Mensen helpen, bezoeken, blij maken.....
is dat geen mooie besteding van een paar uur vrije tijd?"

De UVV-vrijwilligers dragen bij aan de realisatie van de volgende projecten:

Koffie-ochtend

Bestemd voor 55-plussers uit Carnisselande.
Iedere woensdag van 10.30 – 12.00 uur wordt er in gebouw De Waterpoort koffie geschonken, waarbij spelletjes worden georganiseerd, zoals Rummikub, sjoelen en biljarten.

Meer Informatie Gewenst?

Bel of mail naar het secretariaat.

Secretariaat:
Tel.: 0180 616719.
E-mail: wh.bos@hccnet.nl

Zwemmen

Op maandagochtend wordt er tussen
9.30 – 10.15 uur geassisteerd bij het zwemmen voor 55-plussers.

Ganzenbordspel

Een paar keer per jaar wordt via een ‘ganzenbordspel’ aan basisschoolleerlingen overgebracht, wat het betekent met een lichamelijke handicap te moeten leven.

Bestuur afdeling Barendrecht

Voorzitter:

Vacant

Penningmeester:

C.P.H.M. Zuurbier-van Egeraat
Tel. 0180 615588
E-mail: s.zuurbier5@chello.nl

Secretaris:

M. Bos-Methöfer
Tel. 0180 616719
E-mail: wh.bos@hccnet.nl

Algemeen bestuurslid:

P. Kieviets - van Mourik
Tel. 0180 558264
E-mail: petravanmourik@planet.nl

Algemeen bestuurslid:

J. de Groot - de Klerk
Tel. 0180 615647
E-mail: hargroot@wxs.nl