Robotisering in de zorg

In toenemende mate zullen robots bepaalde taken gaan overnemen in de zorg. UVV Nederland verzorgde samen met en op initiatief van het Charlotte ‘sJacob Fonds een interessante bijeenkomst hierover na afloop van de algemene ledenvergadering in 2018. Een verslag van deze bijeenkomst treft je hier aan en op de homepage van onze website. Er zijn ook twee video’s bijgevoegd hoe robots een steeds grotere rol gaan spelen in ons dagelijks leven. Het zijn twee robots, een met de naam JIBBO en de andere heet TESSA.

Ouderen in zorghuizen – kwaliteit van verpleeghuiszorg

In deze publicatie ‘Ouderen in zorghuizen’ staat een samenhangende visie op kwaliteit van intramurale ouderenzorg. Hierbij staat de bewoner centraal, maar het gaat ook om de medewerkers. Sommige mensen vinden het een verademing als ze naar een woonvorm voor 24-uurszorg kunnen, maar de meesten zijn helemaal niet blij dit te doen. Ze hebben gezondheidsproblemen die het leven niet eenvoudiger maken. Het uitgangspunt is daarom ‘er het beste van te maken’.

ouderen-zorghuizen-kwaliteit-verpleeghuiszorg

De publicatie is bedoeld om met elkaar duidelijk te krijgen wat goede verpleeghuiszorg is; om het gesprek binnen de woonvormen te stimuleren. De tekst helpt bij de samenspraak tussen bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals. De publicatie is afgeleid van het rapport ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen én leefplezier‘, uitgegeven door Waardigheid en trots, november 2015.

Download hier het pfd-bestand.