Onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog

Vanaf 1 januari 2019 gaan de maxima van de vrijwilligersvergoeding omhoog van €150,- naar €170,- per maand en €1500 naar €1700 per jaarDe vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de Belastingdienst door te geven. Dat scheelt een hoop bonnetjeswerk voor vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligerstest

Wil je als vrijwilliger aan de slag in de zorg, maar weet je niet precies wat je zou willen doen? Denk je dat de zorg niets voor je is, maar wil je misschien toch verrast worden?  Of ben je als zorgorganisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers met bepaalde talenten? Dan is de Vrijwilligerstest voor de zorg iets voor jou.

Je kunt de test nu maken en de resultaten uitprinten. Je kunt de test ook downloaden en op papier maken. Bepaal jouw eigen voorkeur.

Lees hier meer.

Vrijwilligerswerk werkt voor je carrière

Vrijwilligerswerk levert een derde meer kans op een sollicitatiegesprek, zo blijkt uit Belgisch onderzoek. De wetenschappers vergeleken de kansen op positieve reacties na schriftelijke sollicitaties voor eenzelfde vacature door twee zeer gelijkaardige jobkandidaten. Om beurt vermeldden de twee kandidaten vrijwilligerswerk in de variasectie van hun cv.

Lees hier meer.

 

Initiatiefnota CDA goed begin; wie maakt het af?

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de overheid voorwaarden moet scheppen. Niet alleen door knelpunten weg te nemen, maar juist ook door te faciliteren. Daarvoor zijn echter ook middelen nodig.

Nederland is koploper vrijwillige inzet. Op jaarbasis zetten alle vrijwilligers zich 1 miljard uur in voor allerlei maatschappelijke doelen. Wie de waarde in geld wil becijferen, moet denken aan een maatschappelijke investering van 14,5 miljard euro, zuinig berekend. Met de participatiesamenleving vraagt de overheid nog meer inzet en dat kan. Kijk maar naar de golf van vrijwilligers die vluchtelingen wil helpen. Noodzakelijke voorwaarde is dat de overheid consistent beleid voert en investeert in het scheppen van goede voorwaarden om vrijwilligers te faciliteren bij hun inzet.

Lees hier meer.

Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen? De Week tegen de Eenzaamheid is voorbij, maar aandacht voor mensen in een sociaal isolement blijft belangrijk. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om hiermee om te gaan, bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Hoe kun je als vrijwilligersorganisatie alert zijn op eenzaamheid bij vrijwilligers? Lees meer

Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn?

Een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek; het managen van vrijwilligers in veel opzichten moeilijker dan het managen van betaalde krachten. Er is geen sprake van loon en hiërarchische opdrachten, maar het draait om intrinsieke motivatie en medewerkers die zelf bepalen op welke competenties ze willen worden aangesproken. Gelukkig zijn er boekenplanken vol over het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid.

Hoe vindt u tussen al die literatuur de voor uw organisatie meest geschikte aanpak? Movisie helpt u op weg met een overzicht van de belangrijkste literatuur. De beschrijving helpt u op weg om de voor uw organisatie juiste titel te vinden.

Lees hier de 12 literatuurtips voor goed vrijwilligersmanagement van Movisie.

Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie?

Vrijwilligers, burgerinitiatieven, non-profitorganisaties en sociale ondernemers zijn beter in het realiseren van sociale innovatie dan overheid en bedrijfsleven. Een boude bewering die bij menigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Toch is deze uitspraak het uitgangspunt van een groot vierjarig Europees onderzoeksproject. Wat zijn de resultaten (tot nu toe) en welke kanttekeningen kun je plaatsen bij dit onderzoek? Over het belang van sectoroverstijgende samenwerking om écht tot sociale innovatie te komen.

Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie?
Lees hier het gehele artikel van Movisie.

Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema’s. Op deze website wordt de actuele stand van zaken samengebracht rond deze speerpunten.

Maatjesprojecten wetenschappelijk onderzocht

Steeds meer vrijwilligers zetten zich als maatje in voor kansarme jongeren, eenzame ouderen, mensen met ggz-problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, ex-gedetineerden, mensen met problematische schulden en (jonge) mantelzorgers. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden zogenaamde maatjesprojecten ontwikkeld. Maar werken ze ook? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat maatjesprojecten effectiever worden in het behalen van hun doelen? In de evaluatie Een maatje voor iedereen? is gezocht naar wat bewezen is als het gaat om effectiviteit van maatjesprojecten.

Maatjesprojecten blijken kleine effecten te kunnen bereiken die tezamen toch grote positieve gevolgen kunnen hebben. De belangrijkste effecten blijken te liggen op psychologisch en sociaal-communicatief vlak, zoals het vergroten van zelfverzekerdheid en zelfvertrouwen en het stimuleren van positieve relaties. Daarnaast worden er effecten bereikt op het terrein van persoonlijke ontwikkeling en horizonverbreding.

Schema maatjesprojecten

Het behalen van deze positieve effecten is afhankelijk van diverse factoren. Opnieuw blijkt er vooral onderzoek te zijn gedaan naar de succesfactoren van mentoring projecten. Analyse van de literatuur laat ook hier echter zien dat de resultaten uit dit type onderzoek bruikbaar zijn voor maatjesprojecten in het algemeen. De gevonden succesfactoren zijn bestudeerd, geanalyseerd en vertaald in een leidraad die is opgebouwd uit zeven thema’s. Deze leidraad heeft als doel (toekomstige) maatjesprojecten te helpen en te sturen bij het vormgeven van het project teneinde zo veel en zo positief mogelijke effecten te bereiken. De thema’s in de leidraad zijn: doelmatigheid, werving en screening, matching, ondersteuningsstijl, ondersteuning van de vrijwilliger, integratie in het professionele netwerk en kwaliteitsbewaking.

Benieuwd naar dit onderzoek? Lees hier meer.

 

UVV Nederland viert 70-jarig bestaan in goed gezelschap

De 70-jarige Unie Van Vrijwilligers Nederland viert haar verjaardag op 13 oktober in Amersfoort in aanwezigheid van zo’n 350 genodigden uit de eigen en externe vrijwilligerswereld. Naast sprekers als Prinses Margriet en Ella Vogelaar, zijn er optredens van topsporter Esther Vergeer en arts/illusionist Victor Mids, die de kracht van het vrijwilligerswerk symboliseren. Zie ook het uitgebreide programma van 13 oktober.

 

programma

 

Vrijwilligers voegen heel eigen waarden toe
UVV-vrijwilligers vervullen een onmisbare rol in onze huidige participatiemaatschappij. Een rol die steeds belangrijker wordt door alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Ze besparen de maatschappij bovendien miljoenen euro’s per jaar. En vrijwilligers voegen heel eigen waarden toe aan de zorg voor hulpvragers: oprechte aandacht, grote betrokkenheid en warme menselijkheid.

Volgens onderzoek door professor Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) is de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk overduidelijk: cliënten ervaren dat vrijwilligers dichter bij hen staan dan beroepskrachten. Omdat ze onbetaald werken, worden vrijwilligers ook als oprechter en geloofwaardiger gezien dan professionals. Bovendien storten mensen hun hart eerder uit bij een onbetaalde zorgverlener omdat dit niet meteen in rapporten wordt vastgelegd. Professionals en vrijwilligers moeten zij aan zij naast hun cliënten gaan staan, ieder vanuit de eigen kwaliteiten.

UVV Jubileum-magazine
Lucas Meijs is een van de vele geïnterviewden die hun licht laten schijnen over de betekenis van vrijwilligerswerk in het online UVV-jubileummagazine dat 13 oktober verschijnt. Daarin vertellen vrijwilligers wat hen drijft en cliënten wat het voor hen betekent. Verhalen die aantonen hoe onmisbaar vrijwilligerswerk is. Beschermvrouwe Prinses Margriet verwoordt het belang van belangeloosheid.

 

 

CBS: Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zet zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en woonsubsidies, politieke partijen en sociale hulpverlening hebben de minste vrijwilligers. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan vrijwilligerswerk, maar de meeste vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk in minder dan één uur per week.

Meer lezen ? Klik hier voor de informatie van het CBS.