Prinses Margriet spreekt op 70 jarig jubileum UVV

Prinses Margriet is beschermvrouwe van UVV Nederland. In die hoedanigheid sprak zij de 350 vrijwilligers toe die op 13 oktober in de Eenhoorn in Amersfoort samen gekomen waren om het 70 jarig jubileum van UVV Nederland te vieren. Hier feliciteerde zij de UVV en alle 8000 vrijwilligers. Ook sprak zij scherpe woorden over het gemak waarmee over vrijwilligers wordt gesproken, alsof je die voor het oprapen hebt en er ongebreideld een beroep op kan worden gedaan. Zij onderstreepte het belang van de UVV als vrijwilligersorganisatie: “Het organiseren, faciliteren van vrijwilligerswerk Als er behoefte en zelfs gebrek is aan vrijwilligers, moet men voor hen ook mogelijkheden scheppen; moet men dat werk ook faciliteren. De UVV heeft  haar leden altijd ondersteund en juist daarmee ook voorkomen dat vrijwilligers worden “uitgebuit” om het maar eens heel sterk uit te drukken. Vrijwilligers die in een georganiseerd verband werken zijn betrouwbare gesprekspartners daar waar zij worden gevraagd en of ingezet. Zij zijn getraind, weten wat hen te doen staat en er kan op hen worden gerekend”.

Prinses Margriet

 

Hieronder is de integrale tekst weergegeven. In de video is de toespraak terug te zien.

 

Toespraak H.K.H. Prinses Margriet ter gelegenheid van het  70 jarig bestaan van de Unie van Vrijwilligers Nederland op 13 oktober 2015 te Amersfoort.

Een lustrum…

is altijd een mooie reden om een feestje te vieren en dat geldt zeker ook voor de UVV.

Uw lustrum, en voor mij? Ooit ben ik dankzij het Rode Kruis als adviseur betrokken geraakt bij de Unie. Er waren veel raakvlakken tussen beide organisaties. Sinds het overlijden van mijn moeder mag ik bovendien Uw beschermvrouwe zijn. Uw lustrum….valt altijd samen met het herdenken/vieren van het einde van de 2 WO, dat voor de UVV juist een begin betekende. Meebouwen aan een nieuwe toekomst, gaten vullen waar mensen in de knel waren gekomen…

De UVV is, zoals de voorzitter al zei, eigenlijk een oorlogskindje maar ondanks zeven maal tien kaarsjes nog fit en springlevend. En…nog steeds heel erg nodig in een maatschappij die in toenemende mate afhankelijk is van vrijwilligers. Heel belangrijke initiatieven zijn inmiddels inderdaad overgenomen door reguliere instanties, maar de vraag naar vrijwilligers blijft stijgen en het zou mij niet verbazen als sommige van de “oude” taken –bij die instanties- weer komen te vervallen en dus opnieuw op de schouders van vrijwilligers gaan rusten.

Het komt mij voor dat er vandaag de dag wel erg makkelijk over vrijwilligers wordt gesproken, alsof je die voor het oprapen hebt en er ongebreideld een beroep op kan worden gedaan. Als er behoefte en zelfs gebrek is aan vrijwilligers, moet men voor hen ook mogelijkheden  scheppen; moet men dat werk ook faciliteren. De UVV heeft  haar leden altijd ondersteund en juist daarmee ook voorkomen dat vrijwilligers worden “uitgebuit” om het maar eens heel sterk uit te drukken. Vrijwilligers die in een georganiseerd verband werken zijn betrouwbare gesprekspartners daar waar zij worden gevraagd en of ingezet. Zij zijn getraind, weten wat hen te doen staat en er kan op hen worden gerekend.

Duizenden mensen hebben zich belangeloos ingezet om hun medemens bij te staan en zo ook bijgedragen aan de goede naam van de UVV. Zij mogen daarvoor wel eens heel nadrukkelijk in het zonnetje worden gezet!!!

Het is een uitdaging om de vereniging steeds weer aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij, om nieuwe enthousiastelingen te vinden en om continuïteit te bieden. Nog steeds zijn mensen betrokken en hulpvaardig, maar de tijd die men heeft voor vrijwilligerswerk en de voorwaarden en motieven voor dit werk zijn aan verandering onderhevig. Vooral jongeren willen zich bijvoorbeeld niet meer voor langere tijd binden en zelf meer regie hebben over wat zij doen. Door veranderingen in de zorg wordt het beroep op de omgeving groter en ook door het verhogen van de pensioenleeftijd blijft er minder tijd over om vrijwilligerswerk te doen.

Vrijwilligerswerk is belangrijk, het  geeft voldoening, kan een invulling zijn voor talenten die anders niet aan bod komen, kan ontplooiing bevorderen evenals sociale contacten en ook echt heel veel plezier geven. Ik ken een voorbeeld van een totaal bedlegerige vrouw: zij biedt computerondersteuning aan anderen die daarin vastlopen. Daarmee komt zij uit haar geïsoleerde positie, een win-win situatie!. Er zij ontelbaar veel van dergelijke voorbeelden te noemen.

Vrijwilligers maken een verschil, om het  Engels wat krom te vertalen. Making a difference zegt het immers zo mooi! Er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe situaties die om oplossingen vragen en daarin kan en zal de UVV een belangrijke rol blijven vervullen. Vrijwilligers zijn het zout in de pap, desem in het brood, olie in de machine, drijvende kracht in-en-van tal van organisaties… wat zou er gebeuren als zij er opeens niet meer waren?

Participatie is de nieuwe kreet, maar wie participeert waarin? Een participatiemaatschappij zonder vrijwilligers is ondenkbaar. Participeren doe je niet omdat het je wordt opgedragen maar omdat je het  zelf belangrijk vindt. Maar het niet vanzelfsprekend. En men mag niet vergeten dat vrijwilligers begeleiding nodig hebben, ondersteuning en ook, zoals ik al zei, de mogelijkheid krijgen om dit werk te doen of te blijven doen (vaak naast hun baan) zonder dat het voor zoete koek wordt aangenomen.

Een lustrum is daarom een mooie gelegenheid om dat nog een nadrukkelijk onder de aandacht te brengen en om waardering en dankbaarheid uit te spreken voor de o zo onmisbare rol die vrijwilligers in onze maatschappij vervullen. U bent daar weer een onmisbaar onderdeel van.

Een applaus voor U zelf en diegenen die U voor zijn gegaan!

Ik wens U toe dat het enthousiasme en het idealisme waarmee de UVV is opgericht voor U nooit verjaart al viert u nog zo veel verjaardagen.

en

Ik wens de UVV en U allen een feestelijk lustrum toe!

 

 

 

 

 

 

 

Terugblik op 70 jarig jubileum UVV Nederland (inclusief video verslag)

70 jaar UVV Nederland: Sterk in verbinden!

Op 13 oktober 2015 was het dan zover: in het centraal gelegen Amersfoort kwamen 330 vrijwilligers uit het hele land bij elkaar in de Eenhoorn. De zaal zinderde van de energie zoals gastspreekster Esther Vergeer enthousiast opmerkte.

Het was een grote eer dat onze beschermvrouwe H.K.H Prinses Margriet, ons jubileum kwam opluisteren. Haar aanwezigheid en haar mooie speech waarin zij de inzet van de vrijwilligers zeer positief belichtte, waren een blijk van oprechte waardering. De combinatie van het eind van de Tweede Wereldoorlog en de start van de Landelijke UVV deed haar opmerken: “De UVV is eigenlijk een oorlogskindje maar ondanks zevenmaal tien kaarsjes nog fit en springlevend”. Zij complimenteerde de UVV met het werk dat al die jaren is verzet: “De UVV heeft haar leden altijd ondersteund en juist daarmee ook voorkomen dat vrijwilligers worden “uitgebuit” om het maar eens heel sterk uit te drukken. Vrijwilligers die in een georganiseerd verband werken zijn betrouwbare gesprekspartners daar waar zij worden gevraagd en of ingezet. Zij zijn getraind, weten wat hen te doen staat en er kan op hen worden gerekend.”

 

IMG_1966 IMG_1980  IMG_1982IMG_1971

Nadat de dagvoorzitter Gery Molenaar iedereen had verwelkomd, H.K.H. Prinses Margriet, de Commissaris van de Koning in Utrecht, de burgemeester van Amersfoort, mevrouw Ella Vogelaar voorzitter van de NOV, Koepel van vrijwilligersorganisaties in Nederland, de leden van de Raad van Advies, externe gasten van het LOVZ, nam voorzitter John Voetman  het woord. Hij sprak over de UVV als echte vrijwilligersorganisatie, bijna geen betaalde krachten, over de autonomie die haar charme is, maar ook nadelen oplevert, bijvoorbeeld bij het werven van fondsen. Over de 9000 UVV- vrijwilligers die jaarlijks een maatschappelijke bijdrage van 22 miljoen euro leveren. “De maatschappij verandert en de UVV verandert mee, met de nieuwe uitdagingen die eraan komen”, sprak hij.

Ella Vogelaar vertelde over de voortrekkersrol die de UVV vervult binnen haar organisatie. De 1 miljard uur die alle vrijwilligers in Nederland bijdragen aan de maatschappij. Na Amerika en Zweden heeft Nederland de meeste vrijwilligers ter wereld. De UVV hoort bij de vijf grootste vrijwilligersorganisaties in Nederland.

Burgemeester Bolsius van Amersfoort roemde de spontane en vrijwillige inzet die hij zag bij de opvang van de vluchtelingen. Dat mensen graag bereid zijn te helpen. Hoe Amersfoort bijna burgerlijk ongehoorzaam had besloten meteen aan goede locaties te werken en niet allerlei tijdelijke oplossingen te bedenken. Hij memoreerde zijn moeder die vrijwilligster was en zei dat hij nu zijn kinderen bij zijn vrijwilligerswerk betrekt. Vrijwilligerswerk gaat over van generatie op generatie.

Dat laatste geldt voor veel vrijwilligers binnen de UVV en toevallig ook voor de kleindochter van een van de oprichtsters J.B.C. Sjollema – ‘s Jacob, Sonia Sjollema die in de voetsporen van haar grootmoeder is getreden als bestuurslid van UVV Nederland. Zij heeft samen met de PR-commissie en een aantal professionele krachten hard gewerkt om een mooi magazine te laten verschijnen in digitale vorm. Afgeleid daarvan is de kleurrijke gedrukte brochure om de UVV beter op de kaart te zetten. Zie hiervoor: www.uvv.online-magazine.nl.  De overhandiging van de brochure aan H.K.H. Prinses Margriet door Lilian de Jong vormde een hoogtepunt. Op de achtergrond draaide de digitale versie op een groot scherm.

0005 IMG_1976 IMG_2013

 

Na het officiële gedeelte was het woord aan Esther Vergeer, rolstoeltennisster. Door haar levendige presentatie hing de zaal aan haar lippen. Hoe zij als jong meisje verlamd raakte, dus nooit meer kon lopen, door haar ouders gestimuleerd werd om toch met alles mee te doen. Ook sport. Het werd tennis. Tennis waarmee zij zelfs een gouden plak won op de Paralympics in Londen. En hoe vele vrijwilligers haar op die intensieve weg hebben ondersteund. Hoe prettig het is om een doel, de olympische medaille veroveren, te hebben. Daar kun je alles op afstemmen. Dan is het doel bereikt en moet je je weg zoeken. Dat doet zij met haar Foundation die gehandicapte kinderen stimuleert flink te sporten en veel zelfstandig te doen. Zoals het haar ook lukt alles zelfstandig te doen. Het ontvangen van vrijwillige steun is geweldig maar ook het geven is heerlijk, het doet iets met een mens. Zij gaf alle leden van de UVV een groot compliment.

Toen was het zomaar tijd voor koffie en lunch maar niet voordat het hoge gezelschap met sprekers en een 10-tal vrijwilligers de zaal verlaten had. De vrijwilligers werden aan H.K.H. voorgesteld in een zeer geanimeerde, geïnteresseerde en ontspannen sfeer. En dat de zware, gouden olympische medaille van Esther bewonderd en vast gehouden mocht worden was een mooi extraatje.

De mensen van de Eenhoorn zetten hun beste beentje voor en opgewekt werd er voor de lunch gezorgd. Natuurlijk ontbrak de kroket niet. Alle aanwezigen konden gezellig bijkletsen en hun bewondering voor de sprekers delen. Wat een vrolijke herrie maken 330 mensen in een zaal…

Het ‘toetje’ was het optreden van Victor Mids, arts en illusionist. Hij liet ons, samen met een paar gasten uit de zaal, zien hoe wij ons laten misleiden door ons brein. Wij weten nu wat primen is, hoe je met onbeduidende armbewegingen mensen op het verkeerde been zet en iemand zonder aan te raken kunt laten zeggen op welke plekken de aanraking werd gevoeld –  fantoomtrilling. We hebben het zelf gezien!

Tijd om te bedanken en af te sluiten. De voorzitter roemde de aanwezige dames Rosalie Swart en Graus omdat zij al 35 jaar UVV-vrijwilliger zijn, bedankte de Jubileumcommissie voor het vele werk en de vele kilometers, plaatste Tom de Graaf, secretaris en spil van de UVV Nederland in de schijnwerper evenals Lisette Holslag, die de (vele) publiciteit heeft georganiseerd. En wenste een ieder een goede thuisreis. Zo kwam een eind aan een dag met een oranje tintje.

De feestelijke dag werd georganiseerd met de betrokkenheid van verschillende afdelingen:

Oud-voorzitter Gery Molenaar, secretaris Tom de Graaff, Sonia Sjollema ( bestuurslid UVV Nederland), Wil Verweij  (UVV afdeling Amersfoort), Simone Koch ( UVV afdeling Baarn) en Anne Joke Moojen (UVV afdeling Enschede)

Bekijk hier ook het videoverslag van de dag:

 

Brochure en digitaal magazine gelanceerd tijdens 70-jarig jubileum

Gisteren is tijdens een zeer geslaagd jubileumfeest de nieuwe brochure van UVV Nederland en het bijbehorende digitale magazine gepresenteerd. In aanwezigheid van 350 vrijwilligers en externe gasten en met de nodige aandacht van de lokale en landelijke pers, werd de brochure aangeboden aan Prinses Margriet door vrijwilliger Lilian de Jong die met haar foto op de brochure staat. De brochure en het magazine geven door middel van storytelling de ervaringen van vrijwilligers weer met het vrijwilligerswerk bij de UVV. Het geeft daarmee een goed beeld van de gevarieerde activiteiten die de verschillende UVV-afdelingen in het land verrichten. Ook is er een feestelijke felicitatie opgenomen van Prinses Margriet aan alle vrijwilligers van de UVV en een opiniërend interview  met Lucas Meijs, waarin hij helder verwoordt wat de karakteristieke kwaliteiten van vrijwilligerswerk zijn ten opzichte van de professionele zorg.

Het digitale magazine kan via deze link breed gedeeld worden onder alle afdelingen, vrijwilligers en externe relaties: uvv.online-magazine.nl

http://uvv.online-magazine.nl/nl/magazine/9791/785236/uvv_nederland_70_jaar.html

De brochure is hier te downloaden: Brochure UVV Nederland

Prinses Margriet ontvangt eerste exemplaar brochure UVV Nederland

0005

 

Veel media-aandacht voor 70-jarig Jubileum

Het Jubileum van UVV Nederland heeft de nodigde media aandacht gekregen. Al in de aanloop er naar toe kwam de UVV in het nieuws, onder andere met aankondigingen over het bezoek van Prinses Margriet. Op de dag zelf moest Gery Molenaar, voorzitter van de Jubileumcommissie, vroeg op in verband met haar optreden in radio-uitzending Dit is de nacht. John Voetman en UVV Amersfoort kwamen in de radio-uitzending van Radio 1; in het programma De Ochtend werd in 3 items aandacht aan het Jubileum van de UVV besteed. Ook werd er een video-opname gemaakt voor RTV-Utrecht. Er verscheen een prachtige column van Esther Vergeer over de UVV in de Telegraaf. Via de NOV werd juist de actualiteit van de toespraak van Prinses Margriet benadrukt “…Prinses Margriet benadrukte dat als de samenleving (en overheid) een groter beroep op mensen doet om zich vrijwillig in te zetten, dat dan ook de randvoorwaarden daarvoor geregeld moeten zijn”. Via verschillende websites met aandacht voor het koninklijk huis werd melding gemaakt van het bezoek van Prinses Margriet aan het Jubileum van de UVV. Hieronder zijn de verschillende links naar de uitzendingen en nieuwsrubrieken terug te vinden.

 

Al in de aanloop er naar toe kwam de UVV in het nieuws, onder andere met aankondigingen over het bezoek van Prinses Margriet:

http://destadamersfoort.nl/lokaal/uvv-nederland-viert-70-jarig-bestaan-goed-gezelschap-34994

http://www.eo.nl/blauwbloed/artikel-detail/prinses-margriet-spreekt-bij-jubileum-70-jaar-unie-van-vrijwilligers-nederland/

Op de dag zelf, moest Gery Molenaar, voorzitter van de Jubileumcommissie vroeg op, in verband met haar optreden in radio-uitzending Dit is de nacht

http://www.eo.nl/radio/ditisdenacht/aflevering-detail/dit-is-de-nacht-20151013t020000/

John Voetman en UVV Amersfoort kwamen in de radio-uitzending van Radio 1: in het programma De Ochtend werd in 3 items aandacht aan het Jubileum van de UVV besteed

http://www.radio1.nl/item/322002-70%20jaar%20De%20Unie%20van%20Vrijwilligers.html

Video van John Voetman op RTV Utrecht: om te bekijken klik op de volgende link http://www.rtvutrecht.nl/embedded/680293/

 

 

Esther Vergeer schreef een prachtige Column in de Telegraaf: 

http://eservice-data.solidam.com.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/publication/telegraaf/native-app/issue/2015/10/14/0002/public/frame/56be3a0eb01206862ea6184c841e646c1a23a5e9.html

 

Prinses Margriet ontvangt eerste exemplaar brochure UVV Nederland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder werd er in diverse media aandacht aan het Jubileum besteed, zie bijvoorbeeld:

https://www.nov.nl/actueel/nieuws/afhankelijkheid-van-vrijwilligers-verplichtingen

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395287/prinses-margriet-bij-70jarig-bestaan-unie-van-vrijwilligers-amersfoort.html

http://www.dewoudenberger.nl/plaatsnamen/amersfoort/prinses_margriet_te_gast_bij_jubilerend_uvv_3929710.html#.Vi0Cg7cvdD8

http://www.scherpenzeelsekrant.nl/plaatsnamen/amersfoort/vraag_naar_vrijwilligers_blijft_stijgen_3937410.html#.Vi0Cz7cvdD8

http://nieuwsbode-zeist.nl/nieuws/unie-van-vrijwilligers-bestaat-70-jaar-1.5346769
http://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2015/09/11/prinses-margriet-spreekt-bij-jubileum-70-jaar-unie-van-vrijwilligers-nederland

http://www.koninklijkhuis.nl/documenten/toespraken/2015/10/13/toespraak-van-prinses-margriet-bij-het-70-jarig-bestaan-van-de-unie-van-vrijwilligers-nederland

http://www.vorsten.nl/2015/09/11/prinses-margriet-spreekt-vrijwilligers-toe/

http://www.deoranjes.nl/2015/10/prinses-margriet-spreekt-bij-jubileum.html

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/prinses-margriet-bij-70-jarig-bestaan-unie-van-vrijwilligers-amersfoort/1016778

http://www.modekoninginmaxima.nl/prinsessenmode-mode-algemeen/prinses-margriet-bij-uvv-en-samen-met-victoria-en-maria-teresa

http://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/2015/10/margriet-viert-feest-samen-met-uvv.html

 

En tenslotte werd er natuurlijk door de UVV zelf de nodige aandacht aan het Jubileum besteed:

70-jaar

https://twitter.com/uvvnederland

https://www.facebook.com/UVV.Nederland

Videoverslag van de dag:

https://www.facebook.com/UVV.Nederland/videos/vb.541945179177608/962847543754034/?type=2&theater

Video Prises Margriet:

https://www.facebook.com/UVV.Nederland/videos/vb.541945179177608/962844983754290/?type=2&theater

En bijvoorbeeld:

http://www.uvv-nijkerk.nl/upload/2201/documents/Persbericht_UVV-nL_en_RVD.pdf

http://www.uvvmaastricht.nl/uvvmaastricht/uvvmaastricht/news.php

 

Zie voor meer informatie ook Publiciteit UVV 70 jaar 

 

 

 

UVV Nederland viert 70-jarig bestaan in goed gezelschap

De 70-jarige Unie Van Vrijwilligers Nederland viert haar verjaardag op 13 oktober in Amersfoort in aanwezigheid van zo’n 350 genodigden uit de eigen en externe vrijwilligerswereld. Naast sprekers als Prinses Margriet en Ella Vogelaar, zijn er optredens van topsporter Esther Vergeer en arts/illusionist Victor Mids, die de kracht van het vrijwilligerswerk symboliseren. Zie ook het uitgebreide programma van 13 oktober.

 

programma

 

Vrijwilligers voegen heel eigen waarden toe
UVV-vrijwilligers vervullen een onmisbare rol in onze huidige participatiemaatschappij. Een rol die steeds belangrijker wordt door alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Ze besparen de maatschappij bovendien miljoenen euro’s per jaar. En vrijwilligers voegen heel eigen waarden toe aan de zorg voor hulpvragers: oprechte aandacht, grote betrokkenheid en warme menselijkheid.

Volgens onderzoek door professor Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) is de toegevoegde waarde van vrijwilligerswerk overduidelijk: cliënten ervaren dat vrijwilligers dichter bij hen staan dan beroepskrachten. Omdat ze onbetaald werken, worden vrijwilligers ook als oprechter en geloofwaardiger gezien dan professionals. Bovendien storten mensen hun hart eerder uit bij een onbetaalde zorgverlener omdat dit niet meteen in rapporten wordt vastgelegd. Professionals en vrijwilligers moeten zij aan zij naast hun cliënten gaan staan, ieder vanuit de eigen kwaliteiten.

UVV Jubileum-magazine
Lucas Meijs is een van de vele geïnterviewden die hun licht laten schijnen over de betekenis van vrijwilligerswerk in het online UVV-jubileummagazine dat 13 oktober verschijnt. Daarin vertellen vrijwilligers wat hen drijft en cliënten wat het voor hen betekent. Verhalen die aantonen hoe onmisbaar vrijwilligerswerk is. Beschermvrouwe Prinses Margriet verwoordt het belang van belangeloosheid.

 

 

Over de oprichting van de Unie van Vrijwilligers

De grondslag voor de Unie Van Vrijwilligers werd in 1938 gelegd met de oprichting in Amsterdam van het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers [KVV], door Jane de Iongh. De oprichting vond plaatst tegen de achtergrond van de dreigende Tweede Wereldoorlog en de economische crisis waardoor de positie van werkende vouwen verslechterde. Vrijwilligerswerk was een manier om de actieve maatschappelijke betrokkenheid van vrouwen vorm te geven.

Arbeidsparticipatie van vrouwen onder druk

Tijdens de grote werkloosheid in 1936 maakte prof. Romme, lid van de Tweede Kamer voor de Roomsch Katholieke Staats Partij en minister van Sociale zaken in het vierde Kabinet Colijn, een wet aanhangig, waarin het werken van de getrouwde vrouw verboden werd [1]. Want zo zei hij: “De vrouwen werken toch maar alleen om luxe goederen te kopen.” Deze motivatie werd hem niet in dank afgenomen en stuitte op fel verzet bij een aantal vrouwen, waaronder mevr. Jane de Iongh. Zij organiseerde met nog een twintigtal buitenshuis werkende vrouwen een bijeenkomst in het Amsterdamse Concertgebouw, dat een groot succes werd. Uit een opinieonderzoek bleek dat 98% van de werkende vrouwen dit deed uit bittere noodzaak. De resultaten werden gepubliceerd en onder druk van pers en publieke opinie werd de wet ingetrokken. Toen in 1938 de oorlogsdreiging steeds groter werd, begon de overheid voorbereidingen te treffen voor de oprichting van een Luchtbeschermingsdienst. Hiervoor werden via de schrijvende pers vrijwilligers gevraagd en onder in de advertentie stond met heel kleine lettertjes ’Vrouwen ook welkom’. Dit was opnieuw een ergernis voor mevr. De Iongh. Met drie vriendinnen uit een werkcomité van de Liberale Partij, dat de rechten van de vrouw bestudeerde, stapte zij naar de directeur van de Luchtbeschermingsdienst in oprichting en deed hem de suggestie aan de hand de zaak maar helemaal aan vrouwen over te laten. Dan kon hij op zeer korte termijn verzekerd zijn van de hulp van minstens 2000 vrouwen. Dit was de aanzet tot de oprichting van een grote hulporganisatie in datzelfde jaar.

Oprichting Unie van Vrijwilligers

De oprichting van het KVV vond snel daarna navolging in verschillende plaatsen, verspreid over het hele land. Er werden EHBO-cursussen gegeven. Vrouwen werden opgeleid tot vrachtwagenchauffeur en sokken en bivakmutsen werden gebreid voor de gemobiliseerde soldaten. In de eerste oorlogsjaren is er enorm veel werk verzet, zoals direct na het bombardement op Rotterdam. Engelse piloten werden geholpen aan onderduikadressen, vluchtelingen werden opgevangen en ondergebracht. Aan het einde van de oorlog waren er 2000 afdelingen. In die tijd werd besloten de naam te veranderen in ‘Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers’. De Landelijke Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers ( UVV) werd in de latere oorlogsjaren in het geheim opgericht om na de oorlog alle vrouwelijke hulpdiensten onder één naam te verenigen. Marga Klompé was één van de initiatiefneemsters en het verhaal gaat, dat zij achterop een motorfiets door het land reed om dit alles voor te bereiden. Tijdens de oorlog mocht er niet worden vergaderd, maar dat gebeurde in het geheim en men werkte, indien mogelijk, gewoon door. Het resultaat was dat al op 7 mei 1945 de Unie van Vrouwelijke Vrijwilliger officieel van start kon gaan. Over de oprichting zijn diverse documenten bewaard gebleven,waaronder de brief van Jande de Iong, een vrijgeleide naar de eerste vergadering van het Hoofdbestuur en een toelichting op beide documenten.

Tafeltje-dek-je

Het typische naoorlogse werk ging langzamerhand over in wat wij nu als activiteiten van de Unie Van Vrijwilligers kennen, mede geïnspireerd door het werk van de Engelse vrijwilligersorganisatie Women Voluntary Service. In 1977 is de naam van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers veranderd in de Unie Van Vrijwilligers, voor vrouwen en mannen. Er zijn immers steeds meer manlijke vrijwilligers. Door de opkomst van de welvaartstaat in de jaren ’70 veranderde ook de positie van het vrijwilligerswerk. Het werd als een aanvulling gezien op de mantelzorg en was ondersteunend aan het professionele werk in de zorg- en welzijnssector. Er kwam een duidelijke afbakening tussen vrijwilligerswerk en professionele zorg. De Unie Van Vrijwilligers werd vooral bekend door Tafeltje-dek-je, een project dat op grote schaal is nagevolgd.

Civil Society
Het belang van vrijwilligerswerk is de laatste jaren eerder toe- dan afgenomen. Vrijwilligerswerk, als belangrijke vorm van burgerinitiatief, speelt een centrale rol in het versterken van de samenhang en sociale cohesie van de samenleving en heeft een belangrijke plaats in de opkomst van de Civil Society[2] in Nederland en de Big Society in Engeland. Bezuinigingen zorgen voor een andere visie op zorg en welzijn, waarbij de nadruk niet ligt op het leveren van zo veel mogelijk zorg, maar op de effecten van zorg op de kwaliteit van leven, de sociale omgeving en maatschappelijke participatie. Patiënten nemen daarbij zo veel mogelijk zelf de regie [3], waarbij meer zorg in de eigen omgeving wordt geregeld[4].Naast bezuinigingen maakt ook de verandering in de wetgeving van de AWBZ en de WMO deze kanteling noodzakelijk. Uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen participeren in het maatschappelijk leven, ondanks eventuele beperkingen. Dat kunnen beperkingen zijn van fysieke, maar ook van psychische aard. Ervaren bezwaren moet iemand zelf oplossen, in en met zijn omgeving. Bijvoorbeeld door ondersteuning te zoeken bij familie, mantelzorgers, vrijwilligers en pas in laatste instantie bij de overheid. Vrijwilligers krijgen in dit wettelijk kader een ‘status’: er wordt formeel een beroep gedaan op hun inzet. Uitdaging voor de toekomst[5] is om aan de toenemende vraag naar mantelzorg en vrijwilligers te kunnen voldoen, blijvend te investeren in de kwaliteit van het vrijwilligerswerk, overbelasting te voorkomen, en vooral het vrijwillige karakter van vrijwilligerswerk te behouden.

Referenties

  1. Hueting, Ernest (1995), ‘Vrijwillig:een halve eeuw UVV’, Walburg Instituut Zutphen
  2. Dekker, Paul red. (2001), ‘Civil society : verkenningen van een perspectief op vrijwilligerswerk’, Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
  3. Vlind, Marloes (2012): Zelfregie in de Praktijk, Een kwalitatief onderzoek naar eigen regievoering van kwetsbaren in de zelfredzame samenleving, MA Sociologie Vrije Universiteit, Amsterdam
  4. SER-Advies nr. 2012/06: 19 oktober 2012 (Commissie Sociale Zekerheid en Gezondheidszorg)
  5. Boss, Blauw en Alblas (2011), Vrijwillige inzet 2.0, trendrapport vrijwillige inzet 2011, Movisie, Utrecht

Externe links

Unie van Vrijwilligers 70 jaar: vrijwilligerswerk en de kracht van verbinding

Dit jaar bestaat de Unie van Vrijwilligers 70 jaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Het is van belang om deze verjaardag te vieren en daarmee het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zij zijn de kern van onze organisatie en verdienen aandacht en waardering. We willen tijdens het jubileumfeest stil staan bij het werk dat al 70 jaar lang dagelijks door vrijwilligers wordt verricht.

jubileum uvv

 

De Unie van Vrijwilligers is direct na de oorlog  opgericht en dus nauw verbonden met 70 jaar bevrijding, wat dit jaar veel aandacht krijgt en ook in bredere zin gevierd wordt.

Tenslotte is het van belang het jubileum samen met alle afdelingen van de UVV te vieren, omdat samenwerking als Unie opnieuw uiterst relevant is. De Unie van Vrijwilligers is een samenwerkingsverband van 47 afdelingen.

De decentralisatie van de WMO/AWBZ en de snelle en ingrijpende veranderingen die dit teweeg brengt binnen de sector Zorg en Welzijn, brengt ook voor het vrijwilligerswerk grote veranderingen met zich mee. Het is dan goed onderdeel te zijn van een groter geheel, samen te werken en kennis te delen, zodat niet elke afdeling apart het wiel hoeft uit te vinden. Daarmee heeft de Unie van Vrijwilligers als landelijke organisatie opnieuw een belangrijke toegevoegde waarde. Onderlinge kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering, zeer belangrijk met het oog op alle transities, zijn als Unie makkelijker te organiseren dan voor elke afdeling apart.

Achtergrond
De eerste afdelingen van de Unie van Vrijwilligers (voorheen Korps Vrouwelijke Vrijwilligers) zijn al opgericht tijdens de economische crisis in de jaren 20 van de vorige eeuw en de jaren van toenemende oorlogsdreiging voorafgaand aan de oorlog. De in die tijd nog vrouwelijke vrijwilligers speelden een belangrijke rol bij de Luchtbeschermingsdienst en tijdens de eerste dagen van de mobilisatie. In de eerste oorlogsjaren is er enorm veel werk verzet, zoals direct na het bombardement op Rotterdam. Engelse piloten werden geholpen aan onderduikadressen, vluchtelingen werden opgevangen en ondergebracht. Het aantal afdelingen groeide snel. Later werd het werk ondergronds voortgezet. Al tijdens de oorlog kwamen vertegenwoordigers van de verschillende afdelingen in het geheim bij elkaar om voorbereidingen te treffen voor het vormen van een gezamenlijke Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Dit contact had als doel om direct na de oorlog als gezamenlijke Unie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van Nederland. Door deze voorbereidingen was het mogelijk direct na de bevrijding actief te zijn op het brede terrein van zorg en welzijn en de nodige ondersteuning te bieden.

In de loop van de tijd heeft de UVV regelmatig de dienstverlening aangepast aan de veranderende behoefte van de samenleving. Ook nu is er veel in beweging op het gebied van zorg en welzijn. De decentralisatie van WMO/AWBZ, de terugtredende overheid en de bezuinigingen in de zorg vragen om meer vrijwillige inzet en andere zorg en ondersteuning van mantelzorgers en hulpvragers. Samenwerken en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende afdelingen van de UVV is opnieuw belangrijk.

Gekozen Lustrumthema: Vrijwilligerswerk en de kracht van verbinding
Daarbij gaat het om vrijwilligerswerk als cement van de samenleving (maatschappelijke cohesie), de verbinding tussen vrijwilliger en zorgvrager, tussen zorginstelling en afdeling, tussen afdelingen onderling binnen UVV Nederland.

Dus, wat hebben we nu met het jubileum voor ogen?

  • We willen op een feestelijke manier vieren dat 70 jaar geleden, direct na de bevrijding, de Unie Van Vrijwilligers, als een verbindende landelijke organisatie van verschillende vrijwilligersafdelingen in het land is opgericht.
  • We willen dat doen door een gezamenlijke dag te organiseren voor 350 vrijwilligers afkomstig uit alle verschillende afdelingen en geledingen van de UVV.
  • Als thema is gekozen voor “de kracht van verbinding”. Dit thema zal terugkomen door de sprekers die we hebben uitgenodigd voor deze dag. Zo heeft Ella Vogelaar zich bezig gehouden met de verbinding in steden en wijken en doet ze dat nu als bestuursvoorzitter van de NOV, waar verbinding tussen verschillende vrijwilligersorganisaties wordt gelegd. Esther Vergeer komt spreken over de verbinding tussen kracht en kwetsbaarheid. En ten slotte Victor Mids, die als arts zelf betrokken is bij de zorg en speelt met het verbinden van illusies met wetenschap.
  • De vrijwilligers en het werk van de vrijwilligers willen we ook met een kleine gedrukte brochure en een breed te verspreiden (intern en extern) digitaal magazine  in de spotlights zetten.