UVV Dordrecht en Omstreken

"Mensen helpen, mee laten doen, blij maken.....
is dat geen mooie besteding van een paar uur vrije tijd?"
De UVV-vrijwilligers dragen bij aan de realisatie van het volgende project:

Zwemmen met mensen met een beperking

Elke donderdagavond van 18.00 - 19.00 uur wordt er met veel plezier gezwommen met mensen met een beperking, waarbij de mensen met een beperking uiteraard veel begeleiding nodig hebben. Wij zwemmen ongeveer 40 keer per jaar met ca. 25 vrijwilligers en een groep zwemmers van ca. 80 personen. Onze zwemmers hebben een beperking, zoals lichamelijk, verstandelijk, autistisch, zintuigelijk en ook meervoudig. De zwemmers variëren in de leeftijd van 5 tot 75 jaar en we zwemmen in het zwembad van Optisport te Dordrecht.

Indien gewenst geven wij met onze vrijwilligers ook zwemles aan kinderen en volwassenen met een beperking en in bepaalde fasen zijn er dan ook 2 vrijwilligers werkzaam met een leerling. De reguliere zwemles van Optisport Dordrecht verwijst kinderen met een beperking zoals autisme of ADHD vaak naar onze vrijwilligers organisatie, omdat ze echt niet kunnen meekomen met deze reguliere zwemlessen.        Regelmatig trainen we een leerling maar liefst drie tot soms wel zes jaar voor het behalen van hun eerste diploma A en uiteindelijk helpen wij dan hiermee 3 tot 5 kinderen per jaar aan een diploma A, B of C.

Meer informatie gewenst over ons zwemproject?

Bel of mail naar:

Dhr. Kees Bel                          Tel. 06-513.397.36

E-mail: cebel1954@gmail.com

of

Mevr. Cobi Bel                         Tel. 06-121.790.64

E-mail: CobiBel1955@gmail.com

 

 

 

 

Voor bestuurlijke en algemene U.V.V. informatie over de afdeling Dordrecht en Omstreken kunt U contact opnemen met het secretariaat:

Dhr. Joost van Wezel
Tel. 06-274.518.62
E-mail: jvwezel@kpnmail.nl

 

Attentie: GEEN Najaarskledingbeurs oktober 2023 !!!

 

De najaarskledingbeurs 2023 is helaas geannuleerd door onverwachte tegenslagen in de organisatie!

Momenteel is er geen werkgroep van het project kledingbeurs!

En er is op dit moment ook geen passende faciliteit meer beschikbaar voor de kledingbeurs!

Het kledingbeurs project is gestopt!

Met wie werken wij samen?

We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie UVV Nederland. Jaarlijks komen we twee keer per jaar samen voor landelijk overleg met de besturen van de andere afdelingen.

https://uvv.nl/ 

 

We worden verder ook bijgestaan door Inzet078. Inzet078 geeft informatie, advies en ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Dordrecht.

https://inzet078.nl/organisaties/stichting-unie-van-vrijwilligers/

 

Sinds enige tijd werken we ook heel fijn samen met Unieksporten.NL afdeling Dordrecht, om nog meer mensen met een beperking kennis te laten maken met ons zwemproject.

https://www.unieksporten.nl/sportaanbieder/12064/u-v-v--dordrecht-en-omstreken

Wie ondersteunen ons zwemproject?

 

We zijn de gulle gevers

Stichting HandicapNL & de schenkers Van Wijnen West (Dordrecht), Logisticon Waterbehandeling (Groot-Ammers), Gertenbach Elektro (Dordrecht), Energiehuis van Buren (Dordrecht), Ames Sales Outlet (Sliedrecht), Ronde Tafel 23 (Dordrecht), mevr. Gonnie Walrecht, Blokland Bouwpartners (Hardinxveld-Giessendam) en

zeer zeker ook de Gemeente Dordrecht heel dankbaar voor hun gulle bijdragen in de periode 2020-2023, om zo de contributie voor de ca. 80 mensen met een beperking het zwemmen betaalbaar te kunnen houden. Verder wordt onze teambuildingsavond jaarlijks verzorgd door restaurant LEF (Dordrecht).

Vacatures

Voor het project zwemmen met mensen met een beperking hebben we vacatures.
Hebt U hiervoor belangstelling, dan kunt U contact met ons opnemen voor aanvullende informatie van de projectleiding of van het secretariaat.

Vaak voldoet ervaring in de zorg of in zwemtraining om te starten als vrijwilliger bij het project zwemmen met mensen met een beperking. Elke deelnemer met een beperking vraagt om andere zorg, we zoeken dan ook altijd een passende combinatie met de vrijwillig(st)er.
Jonge vrijwilligers leren we zo kennismaken met de zorg en zij hebben zo met de door hun opgedane ervaring bij ons zwemproject mogelijk een pre bij hun vervolgopleiding of bij het zoeken van een baan.

Bestuur afdeling Dordrecht

Voorzitter:

Vacant

(de voorzitterstaken worden tijdelijk verdeeld onder de overige bestuursleden)

Penningmeester & Bestuurslid
(Zwemmen met mensen met een beperking)

Hr. C.E. (Kees) Bel
Tel. 06-513.397.36
E-mail: cebel1954@gmail.com

Secretaris / AVG beheerder

Dhr. J. (Joost) van Wezel
Tel. 06-274.518.62
E-mail: jvwezel@kpnmail.nl

Administrateur
Project Zwemmen met mensen met een beperking

Hr. C.E. (Kees) Bel
Tel. 06-513.397.36
E-mail: cebel1954@gmail.com