Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie? Doe dan de Krachtmeting!

De KrachtMeting is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe sterk vrijwilligersorganisaties functioneren. We doen dit door u gericht vragen te stellen over een aantal thema’s:

 • StuurKracht
  Brengt in beeld hoe sterk het bestuur van de vrijwilligersorganisatie is en waar eventueel een risico zit.
 • DraagKracht
  Brengt in beeld of de vrijwilligersorganisatie genoeg mensen heeft om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.
 • SamenwerkingsKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisatie met andere organisaties samenwerkt en of er binnen de eigen organisatie goed wordt samengewerkt, weet men van elkaar wat er wordt gedaan?
 • HulpKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisaties voldoende hulpbronnen heeft. Denk aan voldoende vrijwilligers, geld, vergaderruimte etc.
 • VernieuwingsKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersrganisatie in staat is om te vernieuwen: doet de vrijwilligersorganisatie al twintig jaar hetzelfde of zijn er regelmatig nieuwe activiteiten, veranderingen en vernieuwingen?

Ga naar de krachtmeting!

 

Laat een reactie achter