Als vereniging of vrijwilligersorganisatie is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid  gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers of klanten. Helemaal als je als organisatie met en voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren  kunnen groeien en bloeien heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen van seksueel misbruik.

Misbruik is natuurlijk een lastig onderwerp, waarvan elke vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is geen oplos- sing. Als vrijwilligersorganisatie heb je de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er, door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk is. Want organisaties die dat niet doen lopen het risico dat:

  • mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten;
  • minderjarigen die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen;
  • het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen;
  • de vereniging of club aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

In deze brochure wordt elke stap kort maar krachtig beschreven. In de bijlagen zijn per stap handige hulpmiddelen opgenomen, waaronder: werkvormen om in alle lagen van de organisatie het bewustzijn en de daadkracht ten aanzien van seksueel misbruik te verhogen, modelprotocollen en voorbeeldbrochures om alle betrokkenen te informeren.

Laat een reactie achter