Onze samenleving is voortdurend in beweging. In het afgelopen decennium hebben we met heel wat trends en ontwikkelingen te maken gekregen. Individualisering en verzakelijking, bijvoorbeeld. Maar ook vergrijzing, etnische diversiteit, globalisering, informatisering en polarisering. Vrijwilligersorganisaties staan midden in de samenleving. Zij voelen direct dan wel indirect de gevolgen van deze trends en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld bij het vinden van vrijwilligers.

Wij denken dat de huidige trends en ontwikkelingen het vrijwilligerswerk veel nieuwe kansen bieden. En ook veel ‘nieuwe’ vrijwilligers: werknemersvrijwilligers, taakcombineerders, internetvrijwilligers, sociale activeringsvrijwilligers, asielzoekers als vrijwilligers en fitte vutters, bijvoorbeeld. Er zijn veel nieuwe mogelijkheden om voldoende geschikte vrijwilligers te vinden. Maar: hoe krijg je nu al die nieuwe vrijwilligers binnen je deuren? En hoe houd je ze vervolgens ook binnen?

Dit boek is bedoeld als basismateriaal voor vinden en binden voor vrijwilligersorganisaties, ondersteuningsinstellingen en trainers in het veld van vrijwillige inzet. De doelstelling van het boek is een bundeling te geven van de belangrijkste bestaande instrumenten, methodieken en hulpmiddelen die te maken hebben met de 5 B’s.