In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen.

Geldwervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek om dit te besteden aan hun eigen doelstellingen. Voorbeelden van geldwervende fondsen zijn KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds.

Loterijfondsen verkrijgen hun inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten loterijen en verdelen dit rechtstreeks onder goede doelen. Een voorbeeld hiervan is Stichting de Nationale Sporttotalisator, die de gelden van de Lotto verdeeld. Het grootste deel van de fondsen zoals opgenomen in de Fondsenalmanak en SubsidieTotaal.nl zijn vermogensfondsen.

Vermogensfondsen hebben hun vermogen gekregen door bijvoorbeeld legaten en erfstellingen en verdelen dit onder maatschappelijke en sociale doelen.

Voor veel personen en instellingen is het uitzoeken en aanschrijven van een fonds behoorlijk ingewikkeld. Veel vermogensfondsen worden bedolven onder grote hoeveelheden aanvragen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Deze aanvragen worden meestal afgewezen omdat ze niet aan alle eisen voldoen. Deze handleiding biedt een leidraad voor het opstellen van een succesvolle aanvraag voor vermogensfondsen. Hierbij is gebruikgemaakt van de informatie van Elsevier SubsidieTotaal.nl en de Fondsenalmanak.

Laat een reactie achter