Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook die andere kant van de medaille: een groeiende groep mensen met een enorm potentieel dat erom vraagt ‘verzilverd’ te worden. Het is alleen niet vanzelfsprekend dat je, als je ouder wordt, je ergens voor inzet. Want welke mogelijkheden heb je om je kennis en ervaring in te zetten? Hoe verzilver je de onbenutte krachten van de vergrijzing?

Uit de praktijk weten we dat bij het verzilveren vier partijen een belangrijke rol spelen: senioren zelf, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en de gemeente. Voor elke partij wordt in aparte hoofdstukken op een rij gezet hoe ze aan de slag kunt gaan. Met praktische instrumenten en voorbeelden.

Lees hier meer.