Het vinden en binden van vrijwilligers staat bij veel verenigingen en clubs boven aan de agenda. Zonder voldoende mensen om alle activiteiten uit te voeren kan een organisatie nu eenmaal niet functioneren. En zijn die mensen eenmaal gevonden, dan is het geen kwestie van ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig.’ Het binden van vrijwilligers is namelijk niet te vergelijken met een sprookje, eerder met een relatie. Is de klik er eenmaal, dan is het zaak de relatie te onderhouden en uit te bouwen.

Een handvat bij het vinden en binden is de methode van de 6 B’s. Oorspronkelijk waren dat er vijf (Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden, Beëindigen), die zijn opge- steld door  het kennisinstituut Movisie. Arcon heeft er een zesde ‘B’ van ‘Bezinnen’ aan toegevoegd. Via deze methode krijg je inzicht in wat vrijwilligersorganisaties vragen en bieden. Bovendien stel je door te denken vanuit de zes B’s de toekomstige vrijwilliger centraal, met de vraag: ‘Hoe kun je de toekomstige vrijwilliger verleiden om een taak te komen uitvoeren voor mijn vereniging of club?’
In dit Routeboek XL vind je meer informatie over de betekenis van de zes B’s en tips en handreikingen die van toepassing zijn voor iedere organisatie die met vrijwillige medewerkers werkt. Daarnaast wordt ingegaan op de zes B’s in de sectoren cultuur, kunst, natuur, milieu, onderwijs, religie, sport, welzijn en zorg.