In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen.

Geldwervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek om dit te besteden aan hun eigen doelstellingen. Voorbeelden van geldwervende fondsen zijn KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds.

Loterijfondsen verkrijgen hun inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten loterijen en verdelen dit rechtstreeks onder goede doelen. Een voorbeeld hiervan is Stichting de Nationale Sporttotalisator, die de gelden van de Lotto verdeeld. Het grootste deel van de fondsen zoals opgenomen in de Fondsenalmanak en SubsidieTotaal.nl zijn vermogensfondsen.

Vermogensfondsen hebben hun vermogen gekregen door bijvoorbeeld legaten en erfstellingen en verdelen dit onder maatschappelijke en sociale doelen.

Voor veel personen en instellingen is het uitzoeken en aanschrijven van een fonds behoorlijk ingewikkeld. Veel vermogensfondsen worden bedolven onder grote hoeveelheden aanvragen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Deze aanvragen worden meestal afgewezen omdat ze niet aan alle eisen voldoen. Deze handleiding biedt een leidraad voor het opstellen van een succesvolle aanvraag voor vermogensfondsen. Hierbij is gebruikgemaakt van de informatie van Elsevier SubsidieTotaal.nl en de Fondsenalmanak.

Zorg Beter met Vrijwilligers brengt de belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg in kaart. En helpt je daarmee duidelijk te krijgen waar je als organisatie staat. Wat nodig is om vrijwilligerswerk op een verantwoorde manier uit te voeren en hoe je daarin als organisatie keuzes maakt. Ook door daarbij rekening te houden met de persoonlijke wensen en grenzen van vrijwilligers en natuurlijk van de cliënten.

Ook op onderstaande websites wordt ingegaan op het onderwerp grenzen aan vrijwilligerswerk:

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid  gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers of klanten. Helemaal als je als organisatie met en voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren  kunnen groeien en bloeien heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen van seksueel misbruik.

Misbruik is natuurlijk een lastig onderwerp, waarvan elke vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is geen oplos- sing. Als vrijwilligersorganisatie heb je de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er, door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk is. Want organisaties die dat niet doen lopen het risico dat:

  • mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten;
  • minderjarigen die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen;
  • het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen;
  • de vereniging of club aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

In deze brochure wordt elke stap kort maar krachtig beschreven. In de bijlagen zijn per stap handige hulpmiddelen opgenomen, waaronder: werkvormen om in alle lagen van de organisatie het bewustzijn en de daadkracht ten aanzien van seksueel misbruik te verhogen, modelprotocollen en voorbeeldbrochures om alle betrokkenen te informeren.

In de nieuwste pocket Nog beter besturen van Verenigingen en Stichtingen (V&S) beschrijven Willem-Jan de Gast en David Wijnperle hoe u tot een goed functionerend bestuur komt. Zij geven u handvatten en tips waarmee u direct aan de slag kunt. Deze pocket is bedoeld voor alle bestuurders van verenigingen en stichtingen.

In de  pocket kijken de auteurs op drie manieren naar het bestuurswerk:
• Hoe komt u tot een goed bestuur?
• Hoe zorgt u dat het bestuur goed functioneert?
• Hoe geeft u vorm aan de relatie tussen bestuur en achterban?

Ze gaan daarbij praktisch te werk en reiken u zoveel mogelijk instrumenten, documenten en aanpakken aan.

Deze pocket is gratis te downloaden als pdf voor leden van V&S. Download pdf.

Een goed contact tussen uw vereniging of stichting en uw gemeente zorgt ervoor dat het voor beide partijen duidelijk is wat u doet en wat u wilt bereiken. Daarbij is een goede samenwerking met de gemeente vaak nodig voor bijvoorbeeld het vinden of beheren van een accommodatie, het organiseren van evenementen, of het aanvragen van subsidie of een vergunning.

Op deze website worden 7 tips gegeven voor goed overleg met de gemeente.

Lobbyen voor de gemeenteraadsverkiezingen of veranderingen in gemeentebeleid betekent dat u vanuit uw (organisatie)belang probeert het besluitvormingsproces van politieke partijen te beïnvloeden. Daarvoor moet u met vertegenwoordigers van die partijen in gesprek. Ga uit van wederzijdse afhankelijkheid; u wilt iets van politicus (en/of zijn ambtenaren), maar u heeft ook iets te bieden. Vaak deelt u de belangen met andere partijen. Het kan dan verstandig zijn om samen op te trekken om zo te laten zien hoe groot het belang is, zeker als dit relatief eenvoudig te organiseren is. Als dezelfde boodschap van meerdere kanten komt, kan dat ook effectief zijn.

Op deze website worden enkele lobbytips gegeven.

Met de Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân kan (het bestuur van) een vrijwilligersorganisatie direct aan de slag. Deze zit boordevol instrumenten, brochures, filmpjes, links en tips op het gebied van vrijwillige inzet. Het doel van de Kennisbank is vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door middel van gerichte informatie, waarmee de organisatie zichzelf kan versterken.

In dit document wordt ingegaan op de 10 stappen van een project.

Met de Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân kan (het bestuur van) een vrijwilligersorganisatie direct aan de slag. Deze zit boordevol instrumenten, brochures, filmpjes, links en tips op het gebied van vrijwillige inzet. Het doel van de Kennisbank is vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door middel van gerichte informatie, waarmee de organisatie zichzelf kan versterken.

In dit document wordt ingegaan op drie belangrijke aspecten van een vergadering.