Zorg Beter met Vrijwilligers brengt de belemmeringen en mogelijkheden voor samenspel tussen informele en formele zorg in kaart. En helpt je daarmee duidelijk te krijgen waar je als organisatie staat. Wat nodig is om vrijwilligerswerk op een verantwoorde manier uit te voeren en hoe je daarin als organisatie keuzes maakt. Ook door daarbij rekening te houden met de persoonlijke wensen en grenzen van vrijwilligers en natuurlijk van de cliënten.

Ook op onderstaande websites wordt ingegaan op het onderwerp grenzen aan vrijwilligerswerk:

Als vereniging of vrijwilligersorganisatie is niets zo fijn als kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid  gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers of klanten. Helemaal als je als organisatie met en voor minderjarigen werkt, is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren  kunnen groeien en bloeien heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel) omgeving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen van seksueel misbruik.

Misbruik is natuurlijk een lastig onderwerp, waarvan elke vrijwilligersorganisatie hoopt dat het bij hen niet voor zal komen. Maar de kop in het zand steken en het er maar niet over hebben is geen oplos- sing. Als vrijwilligersorganisatie heb je de taak om dit onderwerp op de agenda te zetten en er, door goed preventief beleid, voor te zorgen dat de kans op seksueel misbruik zo klein mogelijk is. Want organisaties die dat niet doen lopen het risico dat:

 • mensen die de grens overschrijden zeggen dat ze niet beter weten;
 • minderjarigen die met seksueel misbruik worden geconfronteerd denken dat zij de enige zijn en niet weten bij wie ze terecht kunnen;
 • het bestuur door ouders, de gemeente en vrijwilligers als onverantwoordelijk wordt gezien omdat het geen maatregelen heeft genomen;
 • de vereniging of club aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade.

In deze brochure wordt elke stap kort maar krachtig beschreven. In de bijlagen zijn per stap handige hulpmiddelen opgenomen, waaronder: werkvormen om in alle lagen van de organisatie het bewustzijn en de daadkracht ten aanzien van seksueel misbruik te verhogen, modelprotocollen en voorbeeldbrochures om alle betrokkenen te informeren.

In de nieuwste pocket Nog beter besturen van Verenigingen en Stichtingen (V&S) beschrijven Willem-Jan de Gast en David Wijnperle hoe u tot een goed functionerend bestuur komt. Zij geven u handvatten en tips waarmee u direct aan de slag kunt. Deze pocket is bedoeld voor alle bestuurders van verenigingen en stichtingen.

In de  pocket kijken de auteurs op drie manieren naar het bestuurswerk:
• Hoe komt u tot een goed bestuur?
• Hoe zorgt u dat het bestuur goed functioneert?
• Hoe geeft u vorm aan de relatie tussen bestuur en achterban?

Ze gaan daarbij praktisch te werk en reiken u zoveel mogelijk instrumenten, documenten en aanpakken aan.

Deze pocket is gratis te downloaden als pdf voor leden van V&S. Download pdf.

Een goed contact tussen uw vereniging of stichting en uw gemeente zorgt ervoor dat het voor beide partijen duidelijk is wat u doet en wat u wilt bereiken. Daarbij is een goede samenwerking met de gemeente vaak nodig voor bijvoorbeeld het vinden of beheren van een accommodatie, het organiseren van evenementen, of het aanvragen van subsidie of een vergunning.

Op deze website worden 7 tips gegeven voor goed overleg met de gemeente.

Lobbyen voor de gemeenteraadsverkiezingen of veranderingen in gemeentebeleid betekent dat u vanuit uw (organisatie)belang probeert het besluitvormingsproces van politieke partijen te beïnvloeden. Daarvoor moet u met vertegenwoordigers van die partijen in gesprek. Ga uit van wederzijdse afhankelijkheid; u wilt iets van politicus (en/of zijn ambtenaren), maar u heeft ook iets te bieden. Vaak deelt u de belangen met andere partijen. Het kan dan verstandig zijn om samen op te trekken om zo te laten zien hoe groot het belang is, zeker als dit relatief eenvoudig te organiseren is. Als dezelfde boodschap van meerdere kanten komt, kan dat ook effectief zijn.

Op deze website worden enkele lobbytips gegeven.

Met de Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân kan (het bestuur van) een vrijwilligersorganisatie direct aan de slag. Deze zit boordevol instrumenten, brochures, filmpjes, links en tips op het gebied van vrijwillige inzet. Het doel van de Kennisbank is vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door middel van gerichte informatie, waarmee de organisatie zichzelf kan versterken.

In dit document wordt ingegaan op de 10 stappen van een project.

Met de Kennisbank vrijwilligerswerk Fryslân kan (het bestuur van) een vrijwilligersorganisatie direct aan de slag. Deze zit boordevol instrumenten, brochures, filmpjes, links en tips op het gebied van vrijwillige inzet. Het doel van de Kennisbank is vrijwilligersorganisaties te ondersteunen door middel van gerichte informatie, waarmee de organisatie zichzelf kan versterken.

In dit document wordt ingegaan op drie belangrijke aspecten van een vergadering.

Wilt u weten hoe sterk uw vrijwilligersorganisatie is? Bent u opgewassen tegen alle ontwikkelingen die op u afkomen? En is er voldoende draagkracht en vernieuwingskracht in uw organisatie? Doe dan de Krachtmeting!

De KrachtMeting is bedoeld om inzicht te krijgen in hoe sterk vrijwilligersorganisaties functioneren. We doen dit door u gericht vragen te stellen over een aantal thema’s:

 • StuurKracht
  Brengt in beeld hoe sterk het bestuur van de vrijwilligersorganisatie is en waar eventueel een risico zit.
 • DraagKracht
  Brengt in beeld of de vrijwilligersorganisatie genoeg mensen heeft om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren.
 • SamenwerkingsKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisatie met andere organisaties samenwerkt en of er binnen de eigen organisatie goed wordt samengewerkt, weet men van elkaar wat er wordt gedaan?
 • HulpKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersorganisaties voldoende hulpbronnen heeft. Denk aan voldoende vrijwilligers, geld, vergaderruimte etc.
 • VernieuwingsKracht
  Brengt in beeld of een vrijwilligersrganisatie in staat is om te vernieuwen: doet de vrijwilligersorganisatie al twintig jaar hetzelfde of zijn er regelmatig nieuwe activiteiten, veranderingen en vernieuwingen?

Ga naar de krachtmeting!