Informele zorgorganisaties boren door bezuinigingen steeds vaker andere bronnen aan om hun activiteiten te kunnen blijven financieren. Bedrijven raken juist steeds meer geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. Dat biedt kans op vernieuwing en alternatieve samenwerkingsverbanden tussen informele zorgorganisaties en bedrijven. De vraag is nu hoe succesvolle samenwerking tot stand komt.

Deze webpublicatie helpt u uw wensen richting bedrijven helder te formuleren. Ook helpt het u om de sterke kanten van uw organisatie in kaart te brengen met als doel: een gelijkwaardig partnerschap te vormen met één of meerdere bedrijven. Aan de hand van praktische tips, praktijkvoorbeelden en verdiepingsmateriaal kunt u aan de slag. Deze webpublicatie is bedoeld voor medewerkers, op zowel leidinggevend als op uitvoerend niveau, en vrijwilligers van informele zorgorganisaties. Ook voor bedrijven die met zorgorganisaties willen samenwerken biedt deze publicatie inzicht en inspiratie.

Op de website van Online vrijwilligerswerk is het Kennisdossier Fondsenwerving te vinden. Dit dossier bevat nuttige links en informatie, onder meer over:

 • Startpunt fondsenwerving
 • Fondsenwerving in 10 stappen
 • Subsidie voor kleine vrijwilligersorganisaties
 • Kenniscentrum fondsenwerving
 • Checklist CBF-eisen
 • Aanvraagprocedure CBF-certificaat
 • CBF: goede doelen check
 • Workshops en opleidingen fondsenwerving

Fondsenwerving is veel breder dan het zoeken naar financiën. We hebben het dan over werving van kennis, menskracht, diensten, geld of materialen. Via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering kunt u uw organisatie gezond houden.

Op deze website is nuttige informatie te vinden over:

 • Financiën en fondsenwerving (handleiding)
 • Fondsenwerving en zelffinanciering (handleiding)
 • Handboek Friendraising
 • IdealenKompas (online wegwijzer voor iedereen met een goed idee waar de samenleving beter van wordt)
 • Stichting Specsaver Steunt (een stichting in het leven geroepen door Specsavers om lokale doelen financieel te ondersteunen)
 • Vonk! Fondsen werven met hoofd en hart (boek)

 

 

Initiatieven en organisaties van vrijwilligers staan vaak bol van ambities, wensen en behoeften. Dat is niet zo vreemd. Vrijwilligers hebben een bijzonder soort enthousiasme en motivatie. Bovendien kampt de achterban vaak met een veelheid aan problemen en heeft het onderwerp waar de organisatie zich op richt, een hoge urgentie. Vrijwilligers en hun organisaties kennen echter vaak het probleem van schaarste aan middelen. Met weinig moet men veel presteren. Toch zijn er veel mogelijkheden om projecten en/of initiatieven (gedeeltelijk) gefinancierd te krijgen. Soms ontbreekt het bij vrijwilligersorganisaties aan specifieke expertise om geldstromen op gang te brengen. Doel van deze brochure is die kennis aan te reiken en je te helpen bij het indienen van aanvragen bij fondsen. Natuurlijk zijn er ook andere mogelijkheden voor financiering, bijvoorbeeld door plaatselijke middenstanders om een gift te vragen. Die manieren zijn in deze brochure buiten beschouwing gelaten.

De brochure gaat in op:

 • Fondsenwerving in 10 stappen
 • Fondsen als partners
 • De aanvraag
 • De begeleidende brief
 • Het projectplan
 • De begroting, het dekkingsplan en de toelichting
 • Het jaarverslag

In Nederland bestaan er drie typen fondsen: geldwervende fondsen, loterijfondsen en vermogensfondsen.

Geldwervende fondsen zamelen geld in bij het Nederlandse publiek om dit te besteden aan hun eigen doelstellingen. Voorbeelden van geldwervende fondsen zijn KWF Kankerbestrijding en het Aids Fonds.

Loterijfondsen verkrijgen hun inkomsten uit de opbrengsten van aangesloten loterijen en verdelen dit rechtstreeks onder goede doelen. Een voorbeeld hiervan is Stichting de Nationale Sporttotalisator, die de gelden van de Lotto verdeeld. Het grootste deel van de fondsen zoals opgenomen in de Fondsenalmanak en SubsidieTotaal.nl zijn vermogensfondsen.

Vermogensfondsen hebben hun vermogen gekregen door bijvoorbeeld legaten en erfstellingen en verdelen dit onder maatschappelijke en sociale doelen.

Voor veel personen en instellingen is het uitzoeken en aanschrijven van een fonds behoorlijk ingewikkeld. Veel vermogensfondsen worden bedolven onder grote hoeveelheden aanvragen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning. Deze aanvragen worden meestal afgewezen omdat ze niet aan alle eisen voldoen. Deze handleiding biedt een leidraad voor het opstellen van een succesvolle aanvraag voor vermogensfondsen. Hierbij is gebruikgemaakt van de informatie van Elsevier SubsidieTotaal.nl en de Fondsenalmanak.