De ontwikkelingen op internet en in het bijzonder op het gebied van social media gaan snel en hebben gevolgen voor de marketingcommunicatie van bedrijven en organisaties.

Dit E-book beschrijft de stappen die noodzakelijk zijn bij het ontwikkelen van de eigen sociale media strategie en de implementatie ervan. Doorloop de stappen en beantwoordt de vragen aan het eind van elk hoofdstuk. Vervolgens kan je op basis van de uitkomsten uit elke stap een eigen strategiedocument opstellen.