Downloads handige formulieren

Hier staan de categorien met daaraan gekoppeld de "kwaliteitsdocumenten van de UVV", zoals overeengekomen tijdens de kwaliteitsimpuls dagen in Zwolle en Eindhoven.

Kwaliteitsdocumenten voor de afdelingsbesturen

Let op!
Voor gebruik van document D1 is toestemming gegeven door de Ommelander Zorggroep. Daarom zorgvuldigheid betrachten wanneer delen van het document worden overgenomen (copyright) en altijd bronvermelding opnemen.
D1 - Afspraken ziekenhuis - Gastvrouwen/heren
D2 - Projectbeschrijving wandelen
D3 - Richtlijn (Hoe om te gaan met attenties)
D4 - Voortgangsrapportage projecten

Contracten

Hier treft u een aantal contractvormen aan.Voor contract C2 heeft de Meander Groep Zuid Limburg toestemming gegeven, waarvoor onze dank.
C1 - Overeenkomst van Stichting en opdrachtgever
C2 - Contract Vrijwilligersovereenkomst
C3 - concept contract opdrachtgever

Aanmeldingsformulieren

Dit is de categorie aanmeldingsformulieren
A1 - Aanmeldingsformulier deel 1 Rotterdam
A2 - Aanmeldingsformulier deel 2 Rotterdam
A3 - Aanmeldingsformulier deel 3 Rotterdam

Evaluatieformulieren

Hier treft u evaluatieformulieren aan.
E1 - Evaluatieformulier inwerktijd
E2 - Evaluatieformulier opdrachtgever

Functieomschrijvingen

Op deze pagina treft u een aantal functieomschrijvingen aan.
F1 - Functieomschrijving coördinator (UVV Hoorn)
F2 - Functieomschrijving projectleider (Uvv Hoorn)

Gespreksformulieren

Op deze pagina vindt u voorbeelden van gespreksformulieren.
G1 - Welk soort gesprekken zijn er
G2 - Gesprekken Exitgesprek handleiding
G3 - Gesprekken Functioneringsgesprekken
G4 - Gesprekken structuur Slecht nieuwsgesprek
G5 - Gesprekken Voortgangsgesprekken

 

Taakomschrijvingen

Hier treft u twee taakomschrijvingen aan.

T1 - Taakbeschrijving bestuursleden (UVV Haarlem)
T2 - Taken Gastvrouwen/heren ziekenhuis (UVV Winschoten)

Beleidsdocumenten

Voorbeelden van beleidsdocumenten.
B1 - Beleid Formulering van een beleidsplan
B2 - Beleid Beleidsplan Friesland Dorpen
B3 - Beleid Werkdocument PR Friesland

Jaarverslag

Voorbeeld jaarverslag aan van "UVV Dorpen".
J1 - Jaarverslag (fictief) UVV Dorpen

Klachtenregeling

Een voorbeeld van een klachtenregeling. Deze regeling is juridisch gescreend. Pas derhalve op met (veel) aanpassingen.
K1 - Klachtenregeling voor klanten
K2 - Klachtenregeling voor medewerkers

Reglementen

Een voorbeeld aan van een (gescreened) privacy-reglement.
P1 -  Privacy-reglement

Richtlijnenboekje

Hieronder treft u het "Richtlijnenboekje voor Vrijwilligers" aan dat onze (inmiddels opgeheven) UVV afdeling Waalwijk ter beschikking heeft gesteld.

R1 - Richtlijnen voor nieuwe vrijwilligers-(ex) (UVV Waalwijk)

Registratie identificatie en vrijwilligerswerk

R2 - Registratie en vrijwilligerswerk 120217

Verklaringen

Gegevens over de Verklaring Omtrent Gedrag [VOG] en de verklaring Kascommissie.
V1 - Verklaringen Omtrent het Gedrag
V2 - Verklaring kascommissie jaarrekening