JAARVERSLAG 2016

VOORWOORD

 

Het doet ons een genoegen u ons nieuwe -digitale- jaarverslag te mogen aanbieden dat de activiteiten van UVV Nederland gedurende het jaar 2016 weergeeft.

2016 was een bewogen jaar in de wereld van het vrijwilligerswerk en dus ook voor de UVV. De participatiesamenleving doet een steeds groter beroep op vrijwilligers, onderlinge samenwerking en samenwerking met andere (zorg-)organisaties heeft prioriteit, het vinden van nieuwe uitdagingen is onderwerp van Vrijwillig Dichtbij. Helaas leggen verantwoordelijke overheidsinstanties een rem op deelname aan vrijwilligerswerk voor mensen die een (UWV-) uitkering ontvangen.

De komst van asielzoekers en vluchtelingen liet ons ook niet onberoerd; het bestuur en enkele van onze afdelingen waren daar intensief bij betrokken.

Gedurende 2016 zagen we het aantal vrijwilligers dalen van 7.538 naar 6.944. Reden was de opheffing van een viertal afdelingen met 426 vrijwilligers terwijl de overige afdelingen het met 168 vrijwilligers minder moesten doen als gevolg van overgedragen projecten. De vrijwilligers van de vier opgeheven afdelingen en de overgedragen projecten zijn allemaal aan het werk gebleven, maar dan onder een andere vlag. Het vrijwilligerswerk gaat dus 'gewoon' door.

 

vlag-uvv-grou-1024x685

Het bestuur is van mening dat de UVV in 2016 met ca 43 plaatselijke afdelingen het punt van stabiliteit nadert; met ca 40 proactieve afdelingen kan UVV Nederland zich uitstekend profileren in het veld van de grote vrijwilligersorganisaties.

Namens mijn medebestuursleden dank ik iedereen die zich in 2016 met enthousiasme heeft ingezet voor het vrijwilligerswerk onder de vlag van UVV Nederland.

John Voetman, voorzitter