Voorwoord

Met genoegen biedt het bestuur van UVV Nederland u het digitale jaarverslag 2019 aan en zet de zaken die het meest in het oog sprongen nog even op een rij.

Op 2 april heeft Tom de Graaff tijdens de ALV afscheid genomen als bestuurslid van UVV Nederland. Tom de Graaff hield zich daarna nog bezig met het afronden van het Vrijwillig Dichtbij project (VD-project). John Voetman is hem opgevolgd als lid van het Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ) van de NOV.

Vrijwillig Dichtbij

Dit programma, een project van het ministerie van VWS in samenwerking met de NOV, is eind 2018 beëindigd. Totaal acht afdelingen hebben vanaf eind 2015 deelgenomen aan dit project. De inhoudelijke- en financiële afwikkeling is afgerond in 2019 en décharge is verleend in het vierde kwartaal van 2019.

Werkzaamheden beëindigd

Helaas moesten aan het eind van dit verslagjaar twee afdelingen hun deuren sluiten, deels vanwege het gemis aan nieuwe (jongere) bestuursleden, deels omdat vrijwilligers zijn overgenomen door de instellingen waar zij al actief waren. Ook heeft een afdeling besloten haar werkzaamheden onder een andere naam uit te voeren en haar lidmaatschap opgezegd. Begin 2020 heeft de UVV nog 29 afdelingen.

 

 

Charlotte s’Jacob Fonds

Het Charlotte s'Jacob Fonds was initiatiefnemer in een plan om kwetsbare ouderen te koppelen aan jongeren (studenten). Een in 2019 gestarte pilot in Groningen i.s.m. WeHelpen en drie studentenhuizen is in het najaar van 2019 voorlopig even stil komen te liggen. Mocht dit plan van de grond komen dan zou op termijn mogelijk een nieuwe “jongeren”-UVV-afdeling kunnen ontstaan, al dan niet ondergebracht bij een bestaande UVV-afdeling. In de ALV van april 2019 hebben de leden toestemming gegeven om een bedrag van € 10.000 beschikbaar te stellen voor het geval een Jong UVV wordt opgericht.

Het steunfonds LUVV

Het bestuur van het Steunfonds is gedurende het jaar van samenstelling gewijzigd. De huidige samenstelling is als volgt: voorzitter Tom de Graaff, secretaris Joke Waalwijk, penningmeester John Voetman.

Dalend aantal vrijwilligers en afdelingen

Het aantal vrijwilligers is gedurende 2019 gedaald naar 4791. Het aantal afdelingen op 1 januari 2020 bedraagt 29 (aantal vrijwilligers 4355).

Het bestuur wenst u allen een goed vrijwilligersjaar 2020 toe en hoopt dat u dit werk met veel genoegen en in goede gezondheid mag verrichten.

 

John Voetman, Voorzitter UVV Nederland