Voorwoord

Met genoegen biedt het bestuur van UVV Nederland u het digitale jaarverslag 2020 aan en zetten wij de zaken die het meest in het oog sprongen nog even op een rij.

2020 is een heel bijzonder jaar geworden. Enerzijds door ons 75-jarig jubileum en anderzijds door de coronacrisis. Ons jubileum hebben we sober moeten vieren en corona zorgde ervoor dat veel van onze werkzaamheden niet of slechts deels konden worden uitgevoerd.

Dankzij een zeer positieve instelling van onze bestuurders en vrijwilligers zijn we toch in staat gebleken onze hulpverlening in de extramurale zorg voor een groot gedeelte in aangepaste vorm uit te voeren.

Hier past een woord van dank aan allen, bestuurders en vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt 2020 toch redelijk goed te doorstaan.

Het bestuur hoopt dat iedereen in 2021 de werkzaamheden en hulpverlening op normale wijze kan uitvoeren en dat iedereen gezond blijft.

Namens het bestuur UVV Nederland,

John Voetman, voorzitter UVV Nederland