Highlights 2020

Bestuur

Sinds het afscheid van onze secretaris Tom de Graaff waren wij op zoek naar een ervaren derde bestuurslid. Op de Algemene Ledenvergadering van 31 maart werd Ben Soetens, voorzitter UVV Ede, tot bestuurslid benoemd. De taakverdeling is als volgt: John Voetman (voorzitter/penningmeester), Joke Waalwijk (secretaris) en Ben Soetens (algemeen bestuurslid met portefeuille NOV/LOVZ).

 

Dalend aantal vrijwilligers en afdelingen

Het aantal vrijwilligers is gedurende 2020 gedaald naar 4.791 naar 4.355. Het aantal afdelingen daalde van 29 naar 27.

 

Algemene Ledenvergaderingen

Normaal worden ledenvergaderingen twee keer per jaar gehouden op een centraal punt in Nederland, meestal Amersfoort. In verband met de coronamaatregelen konden beide vergaderingen in maart en november niet via de normale weg worden afgehandeld. Met goedkeuring van alle leden werd besloten beide vergaderingen per email af te handelen. Het voordeel was dat er een grote opkomst was, omdat reizen nu geen probleem opleverde. Alle ingebrachte opmerkingen en stemmingen zijn in een uitvoerig verslag vastgelegd.

 

COVID-19

De coronapandemie heeft erg veel gevolgen gehad voor de uitvoering van onze werkzaamheden. Niet alleen op bestuurlijk vlak, maar het raakte nog veel meer de hulpverlening aan de eenzame en kwetsbare mensen. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben het vrijwilligerswerk tot nader order opgeschort. Ook veel andere activiteiten werden stilgelegd of aangepast aan de coronarichtlijnen en aan de kwetsbaarheid van de vrijwilliger en/of cliënt. Helaas duurt deze situatie ook in 2021 nog voort.

 

75-jarig jubileum

Voor UVV Nederland en ook enkele afdelingen bestonden was 2020 een jubileumjaar. UVV Nederland bestond 75 jaar! Het plan was om hier met afdelingsbestuurders en vrijwilligers bij stil te staan. Veel festiviteiten werden echter in verband met corona afgelast. Wel werden alle vrijwilligers van de UVV-afdelingen gewaardeerd met een VVV-bon en een schrijven van onze beschermvrouwe HKH Prinses Margriet en het bestuur UVV Nederland. Dit gebaar van waardering werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Steunfonds, het Charlotte s’Jacob Fonds en de VVV.

Werkzaamheden beëindigd
Helaas moesten in de loop van dit verslagjaar 2 afdelingen (Baarn en Goor) de deuren sluiten. Begin 2021 heeft de UVV nog 27 afdelingen.

 

Donatie Afdeling Haarlem

De afdeling Haarlem is eind 2020 opgeheven en heeft onder voorbehoud een bedrag van € 33.651 aan de UVV Nederland overgemaakt. Voor eind 2021 zal het bestuur van de afdeling Haarlem de voorwaarden kenbaar maken waaronder het bedrag bestemd mag worden.

Charlotte s’Jacob Fonds
Het Charlotte ‘sJacob Fonds is gericht op nieuwe initiatieven voor afdelingen van de UVV. Jaarlijks worden er bijdragen verleend aan specifieke doelen. Ook dit verslagjaar weer een 2-tal. Ook werd het 75-jarig jubileum gesponsord. Het bestuur bestaat uit Sonia Sjollema (voorzitter), Joke Waalwijk (penningmeester) en Lida Veen (secretaris).

Het steunfonds LUVV

Het bestuur van het Steunfonds heeft een belangrijk bedrag beschikbaar gesteld voor het 75-jarig jubileum van de UVV Nederland. Daardoor werd het mogelijk alle vrijwilligers (toen circa 4.800) een VVV-bon van € 15 te schenken. De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: Tom de Graaff (voorzitter), Joke Waalwijk (secretaris) en John Voetman (penningmeester).

 

Nieuwsbrief UVV Nederland

De nieuwsbrief is in het voorjaar en in het najaar verstuurd naar alle afdelingen en relaties.