Kerngegevens van de 29 afdelingen van UVV Nederland

Totaal aantal vrijwilligers

 

4.033 (2019: 4.355)

 

(3085 vrouwen en 948 mannen)

 

Aantal bestuursleden

118 (2019: 137)

 

Aantal coördinatoren

182 (2019: 213)

Leeftijdsopbouw vrijwilligers

t/m 30 518
31 - 50 511
51 - 70 1881
> 70 1123

 

Werkzaam in intramurale zorg

2992 vrijwilligers

Werkzaam in extramurale zorg

1163 vrijwilligers

Werkzaam bij bloedbanken

127 vrijwilligers