Voorwoord

Met genoegen biedt het bestuur van UVV Nederland u het digitale jaarverslag 2021 aan en zet zij de zaken die het meest in het oog springen nog even op een rij.

In navolging van het jaar 2020 stond ook 2021 volledig in het teken van de COVID-pandemie. Veel vrijwilligerswerk kwam stil te liggen of werd op een aangepaste wijze uitgevoerd. Met name de werkzaamheden in ziekenhuizen werden voor een periode stilgelegd. 

Dankzij een zeer positieve instelling van onze bestuurders en vrijwilligers zijn we toch in staat gebleken onze extramurale hulpverlening in veel gevallen in aangepaste vorm uit te voeren.

Hier past een woord van dank aan allen, bestuurders en vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt onze missie, “het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”, ook in 2021 te volbrengen.

Het bestuur spreekt de hoop uit dat alle afdelingen in 2022 de werkzaamheden en hulpverlening weer op normale wijze kunnen uitvoeren en dat alle medewerkers en vrijwilligers gezond blijven.

Namens het bestuur UVV Nederland,

John Voetman, voorzitter UVV Nederland