Voorwoord

Met genoegen bieden wij als bestuur van UVV Nederland u het digitale jaarverslag 2022 aan en zetten wij de zaken, die het meest in het oog sprongen, nog even op een rij.

In navolging van het jaar 2021 stond 2022 nog korte tijd in het teken van de COVID -pandemie. Veel vrijwilligerswerk kon geleidelijk aan weer worden opgepakt. Helaas was de coronaperiode voor een enkele opdrachtgever reden om het vrijwilligerswerk te stoppen of zelf over te nemen. Ook vrijwilligers zijn in die periode gestopt en niet allemaal weer opnieuw begonnen.

Gelukkig zijn we toch in staat gebleken om met de positieve instelling van onze afdelingsbestuurders en met name hun vrijwilligers de hulpverlening in veel gevallen weer op het oude niveau uit te voeren.

Hier past een woord van dank aan allen, bestuurders en vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt onze missie, “het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”, in 2022 te volbrengen.

Namens het bestuur UVV Nederland,

 

John Voetman, voorzitter UVV Nederland