Voorwoord

Met genoegen biedt het bestuur van UVV Nederland u het digitale jaarverslag van 2023 aan en zet zij de zaken die het meest in het oog sprongen weer even op een rij.

Gelukkig kon veel vrijwilligerswerk weer worden opgepakt na enkele jaren van beperkingen door COVID. Helaas moesten ook dit jaar weer 3 afdelingen hun werkzaamheden beëindigen als gevolg van overdracht aan het ziekenhuis of zorginstelling of door gebrek aan bestuursleden. Dit betrof de afdelingen Barendrecht, Tilburg en Enschede.

Aan het eind van het verslagjaar waren er nog 17 afdelingen actief. Afdelingen die sterk gemotiveerd zijn om het vrijwilligerswerk uit te voeren en wel op zodanige wijze dat het voortbestaan niet in gedrang komt. Dit dankzij de positieve instelling van onze bestuurders (vrijwilligers) en met name onze vrijwilligers in het veld.

Hier past een woord van dank aan allen die het mogelijk hebben gemaakt onze missie, “het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken”, in 2023 te volbrengen.

Namens het bestuur UVV Nederland,

 

John Voetman, voorzitter UVV Nederland