UVV Nieuws

De laatste ontwikkelingen en nieuws leest u hier!

Ontvang onze Nieuwsbrief

Per categorie zoeken

Nieuw bestuurslid

Door Bestuur UVV Nederland | 24 apr 2020

“De leden van ALV eind maart j.l. ingestemd hebben met de benoeming van Ben Soetens als bestuurslid van UVV Nederland. Ben zal de UVV vertegenwoordigen in de LOVZ en neemt daarmee het stokje over van John Voetman.”

Lees verder
Afscheid Tom de Graaff afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2019

Afscheid bestuurslid UVV Nederland Tom de Graaff

Door Bestuur UVV Nederland | 16 apr 2019

Na vele jaren zeer betrokken inzet als bestuurslid van UVV Nederland, vooral in de functie van secretaris, neemt Tom de Graaff afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2019. Hij is lovend toegesproken en ontving vele dankbetuigingen van de verschillende afdelingen.

Lees verder

Robotisering in de zorg

Door Tom de Graaff | 26 mrt 2019

In toenemende mate zullen robots bepaalde taken gaan overnemen in de zorg. UVV Nederland verzorgde samen met en op initiatief van het Charlotte ‘sJacob Fonds een interessante bijeenkomst hierover na afloop van de algemene ledenvergadering in 2018. Een verslag van deze bijeenkomst treft je hier aan en op de homepage van onze website. Er zijn…

Lees verder

Onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog

Door Bestuur UVV Nederland | 26 jan 2019

Vanaf 1 januari 2019 gaan de maxima van de vrijwilligersvergoeding omhoog van €150,- naar €170,- per maand en €1500 naar €1700 per jaar. De vrijwilligersvergoeding is een onbelaste onkostenvergoeding die vrijwilligers kunnen ontvangen wanneer zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zolang de ontvangen vergoedingen de maximale normbedragen niet overschrijden, hoeven de vrijwilligers de vergoedingen niet aan de…

Lees verder
NOV/LOVZ manifest

UVV Nederland ondertekent het NOV/LOVZ manifest

Door Bestuur UVV Nederland | 26 mei 2018

UVV-NL is als LOVZ-lid mede ondertekenaar van het NOV manifest over vrijwilligerswerk. Aangeboden door Rebecca Gerritsen (Humanitas) aan de heer J. van Zanen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De tekst van het manifest kunt u lezen in dit document: Manifest-vrijwilligerswerk.pdf

Lees verder

Prijsvraag voor afdelingen UVV 2018

Door Bestuur UVV Nederland | 29 apr 2018

In 2018 schreef het Charlotte s’Jacob Fonds opnieuw een prijsvraag uit om nieuwe initiatieven van afdelingen te stimuleren. Dit betekent dat afdelingen van de UVV die een nieuwe activiteit hebben opgezet of nieuwe initiatieven nemen die bijdragen aan kwaliteit, verjonging of versterking van de afdeling kunnen meedingen naar een prijs van 2000. De prijs is…

Lees verder

Vicevoorzitter UVV Nederland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Door Tom de Graaff | 26 apr 2018
Lees verder

Joke Waalwijk nieuwe secretaris UVV Nederland

Door Tom de Graaff | 28 jan 2018

Joke Waalwijk is met ingang van 2018 de secretaris van UVV Nederland.

Lees verder

Werkgeversaansprakelijkheid voor vrijwilligers.

Door Bestuur UVV Nederland | 26 apr 2017

De Hoge Raad spreekt zich uit 180102 – WGA vrijwilligers uitspraak Hoge Raad

Lees verder

UVV Nijkerk wint de Vernieuwingsprijs

Door | 21 nov 2016

Vrijwilligersprijs voor nieuw initiatief Het bestuur van de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds maakte op 15 november de winnaar bekend van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) Nederland. De afdeling die met het beste vernieuwende plan komt wint de prijs van 2000 euro als extra stimulans om het…

Lees verder

Eervolle vermeldingen voor UVV Haarlem en UVV Tilburg

Door | 21 nov 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland op dinsdag 15 november 2016 werden twee eervolle vermeldingen en een prijs van 500 Euro uitgereikt door het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds. Lida van Veen, voorzitter van UVV Haarlem, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het onderzoek dat zij verrichten naar de opvang…

Lees verder

Ouderen in zorghuizen – kwaliteit van verpleeghuiszorg

Door | 03 mei 2016

In deze publicatie ‘Ouderen in zorghuizen’ staat een samenhangende visie op kwaliteit van intramurale ouderenzorg. Hierbij staat de bewoner centraal, maar het gaat ook om de medewerkers. Sommige mensen vinden het een verademing als ze naar een woonvorm voor 24-uurszorg kunnen, maar de meesten zijn helemaal niet blij dit te doen. Ze hebben gezondheidsproblemen die…

Lees verder

Vrijwilligerswerk in de zorg

Door | 17 dec 2015

Concrete feiten en cijfers laten het belang van vrijwilligers in de zorg zien.

Lees verder

De voordelen van de participatiesamenleving

Door | 17 dec 2015

‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Dit zei koning Willem-Alexander twee jaar geleden in zijn eerste troonrede. Het werden historische woorden: grootscheeps opgepikt door de media, hét woord van het jaar 2013 en…

Lees verder

Vrijwilligerstest

Door | 17 dec 2015

Wil je als vrijwilliger aan de slag in de zorg, maar weet je niet precies wat je zou willen doen? Denk je dat de zorg niets voor je is, maar wil je misschien toch verrast worden?  Of ben je als zorgorganisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers met bepaalde talenten? Dan is de Vrijwilligerstest voor de…

Lees verder

Vrijwilligerswerk werkt voor je carrière

Door | 14 dec 2015

Vrijwilligerswerk levert een derde meer kans op een sollicitatiegesprek, zo blijkt uit Belgisch onderzoek. De wetenschappers vergeleken de kansen op positieve reacties na schriftelijke sollicitaties voor eenzelfde vacature door twee zeer gelijkaardige jobkandidaten. Om beurt vermeldden de twee kandidaten vrijwilligerswerk in de variasectie van hun cv. Lees hier meer.  

Lees verder

Initiatiefnota CDA goed begin; wie maakt het af?

Door | 07 dec 2015

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de…

Lees verder

Nationale vrijwilligersdag

Door | 07 dec 2015

Vandaag, 7 december, is het Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers van UVV Nederland, bedankt voor jullie inzet!

Lees verder

Participatiedebat 2015, Meedoen maakt gezond – kiezen én delen

Door | 01 dec 2015

Ze waren er: de burgers met bravoure, de leiders met lef en de professionals met pioniersgeest. Op 23 november namen zij deel aan het Participatiedebat 2015 ‘Meedoen maakt gezond – kiezen én delen’. Conclusie: samenwerken en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen is essentieel, maar niet voldoende. Gemeenten moeten investeren en zich meer bezinnen op hun…

Lees verder

Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

Door | 26 nov 2015

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen? De Week tegen de Eenzaamheid is voorbij, maar aandacht voor mensen in een sociaal isolement blijft belangrijk. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om…

Lees verder

De transformatie van het sociale domein

Door | 16 nov 2015

Onderstaande film gaat over het hart van de transformatie van het sociale domein. De film helpt om op verhaal te komen en is een hart onder de riem.

Lees verder

Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn?

Door | 16 nov 2015

Een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek; het managen van vrijwilligers in veel opzichten moeilijker dan het managen van betaalde krachten. Er is geen sprake van loon en hiërarchische opdrachten, maar het draait om intrinsieke motivatie en medewerkers die zelf bepalen op welke competenties ze willen worden aangesproken. Gelukkig…

Lees verder

Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie?

Door | 16 nov 2015

Vrijwilligers, burgerinitiatieven, non-profitorganisaties en sociale ondernemers zijn beter in het realiseren van sociale innovatie dan overheid en bedrijfsleven. Een boude bewering die bij menigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Toch is deze uitspraak het uitgangspunt van een groot vierjarig Europees onderzoeksproject. Wat zijn de resultaten (tot nu toe) en welke kanttekeningen kun je plaatsen bij…

Lees verder

Ouderenzorg van de toekomst

Door | 09 nov 2015

Bekijk deze vlog van Vilans-bestuurder Henk Nies en ontdek hoe de toekomst van de ouderenzorg er volgens hem uit moet zien. Bron: http://www.vilans.nl

Lees verder

Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht

Door | 09 nov 2015

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij…

Lees verder