UVV Nieuws

De laatste ontwikkelingen en nieuws leest u hier!

Ontvang onze Nieuwsbrief

Afscheid Tom de Graaff afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2019

Afscheid bestuurslid UVV Nederland Tom de Graaff

Door Bestuur UVV Nederland | 16 apr 2019

Na vele jaren zeer betrokken inzet als bestuurslid van UVV Nederland, vooral in de functie van secretaris, neemt Tom de Graaff afscheid tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 april 2019. Hij is lovend toegesproken en ontving vele dankbetuigingen van de verschillende afdelingen.

Lees verder

Robotisering in de zorg

Door de Graaff | 26 mrt 2019

In toenemende mate zullen robots bepaalde taken gaan overnemen in de zorg. UVV Nederland verzorgde samen met en op initiatief van het Charlotte ‘sJacob Fonds een interessante bijeenkomst hierover na afloop van de algemene ledenvergadering in 2018. Een verslag van deze bijeenkomst treft je hier aan en op de homepage van onze website. Er zijn…

Lees verder

Vicevoorzitter UVV Nederland benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Door de Graaff | 28 okt 2018
Lees verder

Joke Waalwijk nieuwe secretaris UVV Nederland

Door de Graaff | 28 okt 2018

Joke Waalwijk is met ingang van 2018 de secretaris van UVV Nederland.

Lees verder

UVV Nijkerk wint de Vernieuwingsprijs

Door | 21 nov 2016

Vrijwilligersprijs voor nieuw initiatief Het bestuur van de Stichting Charlotte s’Jacob Fonds maakte op 15 november de winnaar bekend van de prijsvraag die is uitgeschreven onder de afdelingen van de Unie Van Vrijwilligers (UVV) Nederland. De afdeling die met het beste vernieuwende plan komt wint de prijs van 2000 euro als extra stimulans om het…

Lees verder

Eervolle vermeldingen voor UVV Haarlem en UVV Tilburg

Door | 21 nov 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van UVV Nederland op dinsdag 15 november 2016 werden twee eervolle vermeldingen en een prijs van 500 Euro uitgereikt door het bestuur van het Charlotte s’Jacob Fonds. Lida van Veen, voorzitter van UVV Haarlem, nam de eervolle vermelding en prijs in ontvangst voor het onderzoek dat zij verrichten naar de opvang…

Lees verder

Ouderen in zorghuizen – kwaliteit van verpleeghuiszorg

Door | 03 mei 2016

In deze publicatie ‘Ouderen in zorghuizen’ staat een samenhangende visie op kwaliteit van intramurale ouderenzorg. Hierbij staat de bewoner centraal, maar het gaat ook om de medewerkers. Sommige mensen vinden het een verademing als ze naar een woonvorm voor 24-uurszorg kunnen, maar de meesten zijn helemaal niet blij dit te doen. Ze hebben gezondheidsproblemen die…

Lees verder

Vrijwilligerswerk in de zorg

Door | 17 dec 2015

Concrete feiten en cijfers laten het belang van vrijwilligers in de zorg zien.

Lees verder

De voordelen van de participatiesamenleving

Door | 17 dec 2015

‘De klassieke verzorgingsstaat verandert langzaam maar zeker in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving’. Dit zei koning Willem-Alexander twee jaar geleden in zijn eerste troonrede. Het werden historische woorden: grootscheeps opgepikt door de media, hét woord van het jaar 2013 en…

Lees verder

Vrijwilligerstest

Door | 17 dec 2015

Wil je als vrijwilliger aan de slag in de zorg, maar weet je niet precies wat je zou willen doen? Denk je dat de zorg niets voor je is, maar wil je misschien toch verrast worden?  Of ben je als zorgorganisatie op zoek naar nieuwe vrijwilligers met bepaalde talenten? Dan is de Vrijwilligerstest voor de…

Lees verder

Vrijwilligerswerk werkt voor je carrière

Door | 14 dec 2015

Vrijwilligerswerk levert een derde meer kans op een sollicitatiegesprek, zo blijkt uit Belgisch onderzoek. De wetenschappers vergeleken de kansen op positieve reacties na schriftelijke sollicitaties voor eenzelfde vacature door twee zeer gelijkaardige jobkandidaten. Om beurt vermeldden de twee kandidaten vrijwilligerswerk in de variasectie van hun cv. Lees hier meer.  

Lees verder

Initiatiefnota CDA goed begin; wie maakt het af?

Door | 07 dec 2015

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de…

Lees verder

Nationale vrijwilligersdag

Door | 07 dec 2015

Vandaag, 7 december, is het Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers van UVV Nederland, bedankt voor jullie inzet!

Lees verder

Participatiedebat 2015, Meedoen maakt gezond – kiezen én delen

Door | 01 dec 2015

Ze waren er: de burgers met bravoure, de leiders met lef en de professionals met pioniersgeest. Op 23 november namen zij deel aan het Participatiedebat 2015 ‘Meedoen maakt gezond – kiezen én delen’. Conclusie: samenwerken en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen is essentieel, maar niet voldoende. Gemeenten moeten investeren en zich meer bezinnen op hun…

Lees verder

Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

Door | 26 nov 2015

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen? De Week tegen de Eenzaamheid is voorbij, maar aandacht voor mensen in een sociaal isolement blijft belangrijk. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om…

Lees verder

De transformatie van het sociale domein

Door | 16 nov 2015

Onderstaande film gaat over het hart van de transformatie van het sociale domein. De film helpt om op verhaal te komen en is een hart onder de riem.

Lees verder

Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn?

Door | 16 nov 2015

Een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek; het managen van vrijwilligers in veel opzichten moeilijker dan het managen van betaalde krachten. Er is geen sprake van loon en hiërarchische opdrachten, maar het draait om intrinsieke motivatie en medewerkers die zelf bepalen op welke competenties ze willen worden aangesproken. Gelukkig…

Lees verder

Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie?

Door | 16 nov 2015

Vrijwilligers, burgerinitiatieven, non-profitorganisaties en sociale ondernemers zijn beter in het realiseren van sociale innovatie dan overheid en bedrijfsleven. Een boude bewering die bij menigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Toch is deze uitspraak het uitgangspunt van een groot vierjarig Europees onderzoeksproject. Wat zijn de resultaten (tot nu toe) en welke kanttekeningen kun je plaatsen bij…

Lees verder

Ouderenzorg van de toekomst

Door | 09 nov 2015

Bekijk deze vlog van Vilans-bestuurder Henk Nies en ontdek hoe de toekomst van de ouderenzorg er volgens hem uit moet zien. Bron: http://www.vilans.nl

Lees verder

Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht

Door | 09 nov 2015

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij…

Lees verder

Participatiewet en de nieuwe WWB maatregelen: een overzicht

Door | 05 nov 2015

Activering en participatiebevordering in een nieuw wettelijk kader ARTIKEL – 1 oktober 2015 De langverwachte Participatiewet is in werking getreden. De Wet maatregelen WWB is per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen aangepast en is onderdeel van de Participatiewet. We zetten hier de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de wetten op een rijtje. De participatiewet…

Lees verder

Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

Door | 30 okt 2015

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema’s. Op deze website wordt de actuele stand van…

Lees verder

Maatjesprojecten wetenschappelijk onderzocht

Door | 30 okt 2015

Steeds meer vrijwilligers zetten zich als maatje in voor kansarme jongeren, eenzame ouderen, mensen met ggz-problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, ex-gedetineerden, mensen met problematische schulden en (jonge) mantelzorgers. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden zogenaamde maatjesprojecten ontwikkeld. Maar werken ze ook? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat maatjesprojecten effectiever worden in het behalen van hun…

Lees verder

Prinses Margriet spreekt op 70 jarig jubileum UVV

Door | 23 okt 2015

Prinses Margriet is beschermvrouwe van UVV Nederland. In die hoedanigheid sprak zij de 350 vrijwilligers toe die op 13 oktober in de Eenhoorn in Amersfoort samen gekomen waren om het 70 jarig jubileum van UVV Nederland te vieren. Hier feliciteerde zij de UVV en alle 8000 vrijwilligers. Ook sprak zij scherpe woorden over het gemak…

Lees verder

Terugblik op 70 jarig jubileum UVV Nederland (inclusief video verslag)

Door | 23 okt 2015

70 jaar UVV Nederland: Sterk in verbinden! Op 13 oktober 2015 was het dan zover: in het centraal gelegen Amersfoort kwamen 330 vrijwilligers uit het hele land bij elkaar in de Eenhoorn. De zaal zinderde van de energie zoals gastspreekster Esther Vergeer enthousiast opmerkte. Het was een grote eer dat onze beschermvrouwe H.K.H Prinses Margriet,…

Lees verder