UVV Nieuws

De laatste ontwikkelingen en nieuws leest u hier!

Ontvang onze Nieuwsbrief

Per categorie zoeken

Initiatiefnota CDA goed begin; wie maakt het af?

Door | 07 dec 2015

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de…

Lees verder

Nationale vrijwilligersdag

Door | 07 dec 2015

Vandaag, 7 december, is het Nationale Vrijwilligersdag: vrijwilligers van UVV Nederland, bedankt voor jullie inzet!

Lees verder

Participatiedebat 2015, Meedoen maakt gezond – kiezen én delen

Door | 01 dec 2015

Ze waren er: de burgers met bravoure, de leiders met lef en de professionals met pioniersgeest. Op 23 november namen zij deel aan het Participatiedebat 2015 ‘Meedoen maakt gezond – kiezen én delen’. Conclusie: samenwerken en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen is essentieel, maar niet voldoende. Gemeenten moeten investeren en zich meer bezinnen op hun…

Lees verder

Alert zijn op eenzaamheid onder vrijwilligers

Door | 26 nov 2015

Wat kun je als vrijwilligersorganisatie doen? De Week tegen de Eenzaamheid is voorbij, maar aandacht voor mensen in een sociaal isolement blijft belangrijk. Het doen van vrijwilligerswerk kan positieve effecten hebben. Persoonlijke aandacht, een goede sfeer en passend vrijwilligerswerk zijn dan wel voorwaarden. In Nederland zijn meer dan een miljoen mensen eenzaam. Zij ontwikkelen vaak eigen manieren om…

Lees verder

De transformatie van het sociale domein

Door | 16 nov 2015

Onderstaande film gaat over het hart van de transformatie van het sociale domein. De film helpt om op verhaal te komen en is een hart onder de riem.

Lees verder

Hoe werf ik meer vrijwilligers en hoe zorg ik dat ze gemotiveerd zijn?

Door | 16 nov 2015

Een vraag waar veel (vrijwilligers-)organisaties mee worstelen. En dat is niet zo gek; het managen van vrijwilligers in veel opzichten moeilijker dan het managen van betaalde krachten. Er is geen sprake van loon en hiërarchische opdrachten, maar het draait om intrinsieke motivatie en medewerkers die zelf bepalen op welke competenties ze willen worden aangesproken. Gelukkig…

Lees verder

Zonder vrijwilligers geen sociale innovatie?

Door | 16 nov 2015

Vrijwilligers, burgerinitiatieven, non-profitorganisaties en sociale ondernemers zijn beter in het realiseren van sociale innovatie dan overheid en bedrijfsleven. Een boude bewering die bij menigeen de wenkbrauwen zal doen fronsen. Toch is deze uitspraak het uitgangspunt van een groot vierjarig Europees onderzoeksproject. Wat zijn de resultaten (tot nu toe) en welke kanttekeningen kun je plaatsen bij…

Lees verder

Ouderenzorg van de toekomst

Door | 09 nov 2015

Bekijk deze vlog van Vilans-bestuurder Henk Nies en ontdek hoe de toekomst van de ouderenzorg er volgens hem uit moet zien. Bron: http://www.vilans.nl

Lees verder

Wijzigingen AWBZ en Wmo: een overzicht

Door | 09 nov 2015

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor ondersteuning en begeleiding van hun burgers. De extramurale verpleging, een groot deel van de persoonlijke verzorging en de langdurige GGZ is overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Het beschermd wonen is ook onder de verantwoordelijkheid van gemeenten komen te vallen, waarbij voor GGZ-cliënten een waarborg ingebouwd is dat zij…

Lees verder

Participatiewet en de nieuwe WWB maatregelen: een overzicht

Door | 05 nov 2015

Activering en participatiebevordering in een nieuw wettelijk kader ARTIKEL – 1 oktober 2015 De langverwachte Participatiewet is in werking getreden. De Wet maatregelen WWB is per 1 januari 2015 op een aantal onderdelen aangepast en is onderdeel van de Participatiewet. We zetten hier de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de wetten op een rijtje. De participatiewet…

Lees verder

Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning

Door | 30 okt 2015

De Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning is samengesteld in samenwerking met partijen die vanuit verschillend perspectief betrokken zijn bij ondersteuning van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Dit varieert van zorg- en welzijnsorganisaties tot gemeenten en van verzekeraars tot patiënten- en cliëntenorganisaties. De Toekomstagenda bevat aanbevelingen en actiepunten rondom vijf thema’s. Op deze website wordt de actuele stand van…

Lees verder

Maatjesprojecten wetenschappelijk onderzocht

Door | 30 okt 2015

Steeds meer vrijwilligers zetten zich als maatje in voor kansarme jongeren, eenzame ouderen, mensen met ggz-problematiek, mensen met een verstandelijke beperking, ex-gedetineerden, mensen met problematische schulden en (jonge) mantelzorgers. Voor steeds meer doelen en doelgroepen worden zogenaamde maatjesprojecten ontwikkeld. Maar werken ze ook? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat maatjesprojecten effectiever worden in het behalen van hun…

Lees verder

Prinses Margriet spreekt op 70 jarig jubileum UVV

Door Amanda | 23 okt 2015

Prinses Margriet is beschermvrouwe van UVV Nederland. In die hoedanigheid sprak zij de 350 vrijwilligers toe die op 13 oktober in de Eenhoorn in Amersfoort samen gekomen waren om het 70 jarig jubileum van UVV Nederland te vieren. Hier feliciteerde zij de UVV en alle 8000 vrijwilligers. Ook sprak zij scherpe woorden over het gemak…

Lees verder

Terugblik op 70 jarig jubileum UVV Nederland (inclusief video verslag)

Door | 23 okt 2015

70 jaar UVV Nederland: Sterk in verbinden! Op 13 oktober 2015 was het dan zover: in het centraal gelegen Amersfoort kwamen 330 vrijwilligers uit het hele land bij elkaar in de Eenhoorn. De zaal zinderde van de energie zoals gastspreekster Esther Vergeer enthousiast opmerkte. Het was een grote eer dat onze beschermvrouwe H.K.H Prinses Margriet,…

Lees verder

Brochure en digitaal magazine gelanceerd tijdens 70-jarig jubileum

Door | 14 okt 2015

Gisteren is tijdens een zeer geslaagd jubileumfeest de nieuwe brochure van UVV Nederland en het bijbehorende digitale magazine gepresenteerd. In aanwezigheid van 350 vrijwilligers en externe gasten en met de nodige aandacht van de lokale en landelijke pers, werd de brochure aangeboden aan Prinses Margriet door vrijwilliger Lilian de Jong die met haar foto op…

Lees verder

Veel media-aandacht voor 70-jarig Jubileum

Door | 12 okt 2015

Het Jubileum van UVV Nederland heeft de nodigde media aandacht gekregen. Al in de aanloop er naar toe kwam de UVV in het nieuws, onder andere met aankondigingen over het bezoek van Prinses Margriet. Op de dag zelf moest Gery Molenaar, voorzitter van de Jubileumcommissie, vroeg op in verband met haar optreden in radio-uitzending Dit is de…

Lees verder

UVV Nederland viert 70-jarig bestaan in goed gezelschap

Door | 11 okt 2015

De 70-jarige Unie Van Vrijwilligers Nederland viert haar verjaardag op 13 oktober in Amersfoort in aanwezigheid van zo’n 350 genodigden uit de eigen en externe vrijwilligerswereld. Naast sprekers als Prinses Margriet en Ella Vogelaar, zijn er optredens van topsporter Esther Vergeer en arts/illusionist Victor Mids, die de kracht van het vrijwilligerswerk symboliseren. Zie ook het…

Lees verder

CBS: Helft van de bevolking doet vrijwilligerswerk

Door | 20 mei 2015

De helft van de bevolking van 15 jaar en ouder zet zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger ingezet voor een organisatie of vereniging. De meeste vrijwilligers zetten zich in voor sportverenigingen, scholen, levensbeschouwelijke organisaties en in de verzorging en verpleging. Vakbonden en organisaties op het gebied van wonen en woonsubsidies, politieke partijen en…

Lees verder

Van de bestuurstafel

Door | 19 mei 2015

Op 24 maart jl. hebben we –tijdens de algemene ledenvergadering- afscheid genomen van Gery Molenaar, voorzitter van UVV Nederland. Na de vele jaren die zij aan de UVV heeft gewijd wil zij haar aandacht nu elders op gaan richten.  We missen haar nu al;  een bevlogen voorzitter die –op uitnodiging- graag bereid was het hele…

Lees verder

Lintjesregen 2015

Door | 25 apr 2015

Dit jaar ontvingen 2.838 mensen een Koninklijke onderscheiding. Ook in 2015 is een aantal UVV-vrijwilligers gedecoreerd: De heer Jacob Wybren Bouma uit Wâlterswâld. De heer Bouma is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Naast ander vrijwilligerswerk, is de heer Bouma vanaf 2001 tot op dit moment vrijwilliger bij de Unie van vrijwilligers afdeling Dokkum en…

Lees verder

Over de oprichting van de Unie van Vrijwilligers

Door | 15 apr 2015

De grondslag voor de Unie Van Vrijwilligers werd in 1938 gelegd met de oprichting in Amsterdam van het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers [KVV], door Jane de Iongh. De oprichting vond plaatst tegen de achtergrond van de dreigende Tweede Wereldoorlog en de economische crisis waardoor de positie van werkende vouwen verslechterde. Vrijwilligerswerk was een manier om de…

Lees verder

Unie van Vrijwilligers 70 jaar: vrijwilligerswerk en de kracht van verbinding

Door | 15 apr 2015

Dit jaar bestaat de Unie van Vrijwilligers 70 jaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan! Het is van belang om deze verjaardag te vieren en daarmee het vrijwilligerswerk en de vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Zij zijn de kern van onze organisatie en verdienen aandacht en waardering. We willen tijdens het jubileumfeest…

Lees verder

De zorg verandert en het vrijwilligerswerk verandert mee

Door | 01 apr 2015

Tijdens de themamiddag van UVV Nederland op 24 maart over de kanteling van de AWBZ/Wmo presenteerde Trudy Gorter, voorzitter van de UVV afdeling Leeuwarden, hoe de afdeling bijdraagt aan de transitie. De UVV Leeuwarden is al 70 jaar actief in vooral de intramurale zorg in de instellingen. De gedachte van het bestuur is: “Vooral blijven…

Lees verder

75 Jaar Unie van vrijwilligers afdeling Enschede

Door | 21 feb 2015

217 UVV-ers in 4 mooie witte bussen op stap naar Amsterdam. Machtig. Alles klopte als een bus. Leuke, goede chauffeurs, heerlijk tochtje door de bossen in de prachtigste herfstkleuren naar Hoenderloo, waar een heerlijke kop koffie met taartje ons opwachtte. Ondertussen werd door de voorzitter een samenvatting gegeven van het Enschedese UVV- verleden. Ook de…

Lees verder

Terugblik op 2014

Door | 22 dec 2014

Terugblik op 2014 van het bestuur van UVV Nederland “Als je midden in de veranderingen zit merk je zelf niet hoe snel dingen gaan.” De wereld van zorg en welzijn In de wereld van zorg en welzijn is veel in beweging. De transitie van taken van overheid naar gemeenten brengt ingrijpende veranderingen met zich mee.…

Lees verder