Algemene informatie Stichting Charlotte s’Jacob Fonds

Geschiedenis en doelstelling

Het fonds is opgericht door Charlotte s’Jacob, medeoprichtster van de UVV. De bedragen die de afdelingen ter gelegenheid van haar afscheid in 1963, hebben geschonken werden samengebracht in een solidariteitsfonds. Het moest een fonds worden van de afdelingen voor de afdelingen. De afdelingen betalen jaarlijks een kleine bijdrage of doen schenkingen. Als een afdeling geld nodig heeft voor een extra activiteit of in moeilijk vaarwater verkeert kan het een beroep doen op het fonds. In lijn met de eerder gehouden prijsvraag voor vernieuwende projecten binnen de UVV is gekozen om de komende jaren te focussen op het thema vernieuwing. Het Fonds richt zich daarbij op het ondersteunen van opbouw en uitwisseling van kennis over vernieuwende activiteiten en projecten binnen de afdelingen van de UVV.

Aanvraagprocedure

Afdelingen kunnen hun verzoek voor financiële ondersteuning rechtstreeks indienen bij de secretaris van het bestuur, Mw. Anne Joke Moojen: ChJFonds@gmail.com

Voorbeelden van toegekende aanvragen

In 2013 ontving afdeling Nieuwegein €1000 voor het Project “Opname u staat er niet alleen voor” en werd UVV Amersfoort in verband met een opleidingsvraag voor een nieuwe activiteit met €500 ondersteund. Voor de verbetering van de website van UVV Nederland werd een subsidie van €1500 verleend.

In 2015 ontving UVV Rotterdam €2500 voor het project “Huishoudmaatjes”.

Winnaar van de prijsvraag van 2016 was UVV Nijkerk (project “Vervoer en Sociale Ontmoeting”) voor een bedrag van €2000. Eervolle vermeldingen waren er voor UVV Haarlem (vooronderzoek “Helpende Hand van ziekenhuis naar huis”) en UVV Tilburg (project “Fietstaxi”), beide afdelingen ontvingen een bedrag van €500.

Schenkingen

Afdelingen en particulieren kunnen jaarlijks een bijdrage storten, zodat het fonds zijn ondersteunende werking aan de afdelingen kan behouden. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 04 ABNA 0558642985 t.n.v. Stichting Charlotte s’Jacob Fonds, Rotterdam.

Informatie aan de afdelingen

Er is duidelijk behoefte aan een solidariteitsfonds voor de afdelingen, zo is op diverse vergaderingen gebleken. Wij willen meer bekendheid geven aan het fonds en zijn graag bereid de activiteiten van het fonds nader toe te lichten.

Bestuur

Bestuursleden zijn overwegend uit de UVV afkomstige bestuursleden en oud-bestuursleden: Sonia Sjollema (voorzitter), Anne Joke Moojen (secretaris), Joke Waalwijk (penningmeester), Jan Meeuwissen (bestuurslid) en Theo Plasschaert (bestuurslid).

ANBI gegevens

Fiscaal nummer: 41199848
Bestuursleden ontvangen een reisvergoeding.