Algemene informatie Stichting Charlotte s’Jacob Fonds

Geschiedenis en doelstelling

Het fonds is opgericht door Charlotte s’Jacob, medeoprichtster van de UVV. De bedragen die de afdelingen ter gelegenheid van haar afscheid in 1963, hebben geschonken werden samengebracht in een solidariteitsfonds. Het moest een fonds worden van de afdelingen voor de afdelingen. De afdelingen betalen jaarlijks een kleine bijdrage of doen schenkingen. Als een afdeling geld nodig heeft voor een extra activiteit of in moeilijk vaarwater verkeert kan het een beroep doen op het fonds. In lijn met de eerder gehouden prijsvraag voor vernieuwende projecten binnen de UVV is gekozen om de komende jaren te focussen op het thema vernieuwing. Het Fonds richt zich daarbij op het ondersteunen van opbouw en uitwisseling van kennis over vernieuwende activiteiten en projecten binnen de afdelingen van de UVV.

Aanvraagprocedure

Afdelingen kunnen hun verzoek voor financiële ondersteuning rechtstreeks indienen bij de secretaris van het bestuur, mevrouw Lida Veen: ChJFonds@gmail.com

Voorbeelden van toegekende aanvragen

In 2019 werd aan UVV Dordrecht een subsidie verleend van € 500 voor het project Zwemmen met gehandicapten. De afdelingen UVV Hengelo, UVV Goor en UVV Delden ontvingen een bijdrage van € 10 per vrijwilliger voor het organiseren van een vrijwilligerslunch. In 2018 en 2019 werd met subsidie van het Charlotte s’Jacob Fonds door de Kleine Consultant in respectievelijk Utrecht en Groningen onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Winnaars van de prijsvraag voor vernieuwende projecten waren in 2018 UVV Nijkerk (Fietsvierdaagse voor recreatieve fietsers en bezitters scootmobiel) en UVV Delden (Project Graag Gelezen), en UVV Zoetermeer (witte-vlekken onderzoek) in 2017.

Schenkingen

Afdelingen en particulieren kunnen een bijdrage storten, zodat het fonds zijn ondersteunende werking aan de afdelingen kan behouden. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer: NL 04 ABNA 0558642985 t.n.v. Stichting Charlotte s’Jacob Fonds.

Informatie aan de afdelingen

Er is duidelijk behoefte aan een solidariteitsfonds voor de afdelingen, zo is op diverse vergaderingen gebleken. Wij willen meer bekendheid geven aan het fonds en zijn graag bereid de activiteiten van het fonds nader toe te lichten.

Bestuur

Bestuursleden zijn overwegend uit de UVV afkomstige bestuursleden en oud-bestuursleden: Sonia Sjollema (voorzitter), Joke Waalwijk (penningmeester), Lida Veen (secretaris).

ANBI gegevens

Fiscaal nummer: 41199848