Missie en Visie

Boekaanhuis-Haarlem

Vrijwilligerswerk van mens tot mens

UVV Nederland staat voor een sterke, sociale samenleving waarin mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor welzijn en informele zorg aan anderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

De projecten van UVV Nederland richten zich op hulpvragers, zowel in de thuissituatie als in instellingen. Versterken van de zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

Onze missie luidt:

Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken

Hoe werken wij?

Sterk in verbinden:

De kracht van UVV Nederland ligt in de kwaliteit van de verbinding: een goede match tussen de vraag van de instelling, bewoner of hulpvrager en de juiste vrijwilliger.

Lokaal georganiseerd:

Vrijwilligerswerk doe je in je eigen omgeving. De plaatselijke afdelingen in Nederland zijn allen lid van UVV Nederland.

Oog voor maatschappelijke vernieuwing:

UVV Nederland signaleert maatschappelijke vragen en behoeften en organiseert vrijwillige activiteiten om hierop passende steun en informele zorg te kunnen bieden.