contact uvv afbeelding

Gelaagde organisatie

De Unie Van Vrijwilligers Nederland is een organisatie opgebouwd uit een landelijke vereniging en plaatselijke stichtingen die rechtstreeks lid zijn van UVV Nederland. De lokale UVV afdelingen organiseren het vrijwilligerswerk.

Samen sterk in kennisontwikkeling en kennisuitwisseling

Afstemming en coördinatie vindt plaats in het landelijk en regionaal overleg. Synergie tussen afdelingen komt tot stand door gezamenlijke uitwisseling van ervaringen, het ontwikkelen van nieuwe projectideeën, en aandacht voor werving, begeleiding en opleiding van vrijwilligers.

 

nov

Algemeen Nut Beogende Instelling

UVV Nederland is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut beogende instelling, is lid van het NOV-platform “Landelijk Overleg Vrijwilligersorganisaties in de Zorg” [LOVZ] en onderhoudt zowel op landelijk-, provinciaal/regionaal- als op plaatselijk niveau nauwe banden met zusterorganisaties als het Rode Kruis, Leger des Heils, Zonnebloem, Humanitas.

Landelijk bestuur

UVV Nederland

Het bestuur van UVV Nederland ondersteunt de besturen van de 17 plaatselijke afdelingen. Taken zijn landelijke vertegenwoordiging, beleidsontwikkeling, afstemming en communicatie. Met name activiteiten die voor de gehele organisatie van belang zijn, PR-activiteiten (Nieuwsbrief), uitvoering van de huisstijl, onderhoud van de website e.d., worden centraal georganiseerd.

Gegevens van het secretariaat is:

Zutphensestraat 294

6971 JR Brummen

Email: info@uvv.nl

Onze bestuursleden zijn:

Voorzitter

Dhr. J. (John) A. Voetman
Hunzebos 34
1447 TX Purmerend
Mobiel 06 53 29 08 31
E-mail jvoetman@kpnmail.nl

Penningmeester

Dhr. J. (John) A. Voetman
Hunzebos 34
1447 TX Purmerend
Mobiel 06 53 29 08 31
E-mail jvoetman@kpnmail.nl

Secretaris

Mw. J. (Joke) Waalwijk
Zutphensestraat 294

6971 JR Brummen

E-mail info@uvv.nl

Bestuurslid

Vacature

ANBI UVV Nederland:

Vereniging UVV Nederland:

Het bestuur van UVV Nederland werkt niet met betaalde krachten.
Het RSIN of fiscaal nummer van UVV Nederland is: 80.23.57.970.

Activiteitenplan 2022-2024

Formulier publicatieplicht 2020

Linken en Publicaties

Op deze pagina kunnen belangrijke UVV Nederland publicaties rechtstreeks worden gedownload of zijn opvraagbaar via de secretaris van de UVV Nederland.

Publicaties bestemd voor intern gebruik door de UVV afdelingen zijn bereikbaar via de inlogknop intranet --> login

Opvraagbaar zijn:

  • De statuten van UVV Nederland (PDF-bestand)
  • De brochure rond het 70 jarig jubileum (is overigens ook digitaal beschikbaar).

Overige publicaties zijn hieronder te downloaden.

Video's