Initiatiefnota CDA goed begin; wie maakt het af?

Vereniging NOV is erg blij met de CDA-initiatiefnota ‘Vrijwilligers zijn Kampioenen’. De nota pakt een aantal knelpunten op die NOV al geruime tijd signaleert. Daarbij onderstreept de nota het belang van particulier initiatief, de eigen inzet van vrijwilligers en dat vrijwilligerswerk nooit het verlengstuk van de overheid mag zijn. Het CDA benadrukt ook dat de overheid voorwaarden moet scheppen. Niet alleen door knelpunten weg te nemen, maar juist ook door te faciliteren. Daarvoor zijn echter ook middelen nodig.

Nederland is koploper vrijwillige inzet. Op jaarbasis zetten alle vrijwilligers zich 1 miljard uur in voor allerlei maatschappelijke doelen. Wie de waarde in geld wil becijferen, moet denken aan een maatschappelijke investering van 14,5 miljard euro, zuinig berekend. Met de participatiesamenleving vraagt de overheid nog meer inzet en dat kan. Kijk maar naar de golf van vrijwilligers die vluchtelingen wil helpen. Noodzakelijke voorwaarde is dat de overheid consistent beleid voert en investeert in het scheppen van goede voorwaarden om vrijwilligers te faciliteren bij hun inzet.

Lees hier meer.