Vrijwilliger worden

UVV Nederland ­zet vrijwilligers daar in waar ze het meest gewaardeerd worden.
Bij instellingen (o.a. verpleeg-, verzorgings- en ziekenhuizen) en bij individuele hulpvragers (o.a. bezoek aan huis en ondersteuning bij diverse activiteiten).

instellingen-UVV

Instellingen

Instellingen kunnen vrijwilligers inzetten: als gastvrouw/-heer van bezoekers, voor begeleiding naar therapie, als ondersteuning bij ontspanningsactiviteiten, het bezoeken van bewoners, enz.

Individuele hulpvragers

Individuele hulpvragers - ouderen, gehandicapten, zieken - kunnen vrijwillige ondersteuning inroepen bij: huisbezoek, wandelen, boodschapje doen, naar de dokter, enz.

Duo-fiets2_1

Aanmelden?

U kunt zich via het aanmeldingsformulier ook direct aanmelden.

uvv vrijwilliger

Zinvol en maatschappelijk bezig

Als u bij de Unie Van Vrijwilligers Nederland aan de slag gaat, leert u andere mensen kennen, bent u zinvol en maatschappelijk bezig.

U profiteert u van de kennis en ervaring die de Unie Van Vrijwilligers Nederland biedt.

Iedereen is welkom

Iedereen is welkom om zich via de Unie Van Vrijwilligers Nederland in te zetten voor een ander. De plaatselijke afdelingen hebben allen hun eigen intake procedures.

UVV bij u in de buurt?

Wilt u meer informatie en wilt u weten welke UVV afdeling bij u in de buurt actief is? Op deze pagina een overzicht per provincie. U kunt contact opnemen met de plaatselijke afdeling voor vacatures.

Wij helpen u graag verder.

Vrijwilligerswerk binnen UVV Nederland

UVV Nederland is een organisatie dóór vrijwilligers en vóór vrijwilligers. Ook binnen UVV Nederland kunt u vrijwilligerswerk doen, zowel als bestuurder als bij ondersteuning van organisatorische activiteiten zoals PR, communicatie, fondsenwerving en het opzetten van nieuwe projecten.

uvv noord

Bestuurswerkzaamheden

Wij kunnen altijd goede bestuurders gebruiken. In een bestuur kunt u zich richten op werkzaamheden als het organiseren van cursussen en themabijeenkomsten, promotie en p.r., contacten met instellingen, werven van fondsen, ontwikkelen van beleid en van projecten. Informeer bij de plaatselijke afdelingen naar vacatures.

Eigen ideeën en initiatieven

Als u zelf een idee heeft dat aansluit bij de wensen van onze doelgroep, juichen wij dit van harte toe. Samen met uw collega’s kan een voorstel worden omgezet tot een concrete nieuwe activiteit. Mail uw ideeën en voorstellen aan info@uvv.nl

kopje koffie

Wat mag u van UVV Nederland verwachten?

Vrijwilligerswerk is intensief en zeer bevredigend werk waarbij u veel nieuwe en vaak bijzondere mensen ontmoet. UVV Nederland speelt hierbij een coachende en coördinerende rol.

U krijgt persoonlijke begeleiding en de mogelijkheid om cursussen te volgen, zodat u ook op nieuwe ‘werk’ gebieden inzetbaar bent. Verzekeringen en reiskosten worden via de afdeling van uw keuze geregeld. Zij houden u regelmatig op de hoogte met nieuwsbrieven en gezellige bijeenkomsten.